Aktualności
Życie akademickie
06 Października
Opublikowano: 2017-10-06

W trosce o lasy

Politechnika Gdańska i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku to podmioty, które od dawna ze sobą współpracują. Podpisane właśnie porozumienie, sygnowane przez rektora gdańskiej uczelni prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika i dyrektora RDLP w Gdańsku dr. inż. Adama Kwiatkowskiego, przyczyniło się do sformalizowania i dokładnego ustalenia zasad, na których opierać się będzie dalsza kooperacja.

Precyzyjnie zapisane ustalenia pozwalają gdańskiej RDLP przygotowywać propozycje tematyki stanowiącej bazę prac dyplomowych i doktorskich studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej. Na mocy bilateralnych uzgodnień możliwe będzie ponadto organizowanie przez RDLP w Gdańsku praktyk dla studentów, a także udostępnianie na potrzeby uczelni ośrodków RDLP wraz z posiadaną infrastrukturą edukacyjną.

Obie strony planują wspólne organizowanie konferencji naukowych, wykładów, szkoleń, a także wyjazdów terenowych. Gdańska uczelnia wesprze także RDLP w Gdańsku w organizacji konkursów, wystaw oraz różnych uroczystości upowszechniających wiedzę o leśnictwie. Dyrektor Kwiatkowski chciałby ponadto wykorzystać wiedzę posiadaną przez naukowców z Politechniki do pomocy przy tworzeniu Centrum Promocji Drewna, które powstanie w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Maszewie koło Gdyni i będzie miejscem służącym promocji wiedzy o leśnictwie jako dziedzinie gospodarki mającej na celu ochronę i rozsądne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Prof. Namieśnik podkreślił rangę wieloletniej, zgodnej dwustronnej współpracy, której owocem stało się między innymi uruchomienie ponad 20 lat temu oryginalnego kierunku studiów Environmental Protection and Management.

az

(źródło: pg.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)