Aktualności
Życie akademickie
24 Marca
Fot. Jakub Głogowski
Opublikowano: 2020-03-24

W WSIiZ w Rzeszowie zajęcia online pełną parą

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie już od 14 marca większość zajęć odbywa się online. Studenci i wykładowcy korzystają z amerykańskiej platformy Blackboard.

Kiedy 12 marca zawieszono zajęcia dydaktyczne, spora część polskich uczelni stanęła przed nie lada wyzwaniem – jak funkcjonować online? Niektóre potrzebowały kilkunastu dni, by rozpocząć kształcenie na odległość. W rzeszowskiej WSIiZ nie było z tym większego problemu. Już od 14 marca ponad 80% zajęć prowadzonych jest zdalnie. Do zajęć wykorzystywana jest amerykańska platforma Blackboard, którą uczelnia dysponuje od ośmiu lat. W ostatnim czasie w cały system informatyczny zainwestowano ponad 8 mln zł.

– Od tego semestru w większym stopniu postawiliśmy na dostępne na platformie narzędzie Collaborate Ultra. Dotąd używane było głównie przy realizacji prac seminaryjnych czy projektowych, do konsultacji ze studentami. Tymczasem to nowoczesny system, który może być przydatny i w typowych wykładach, i w laboratoriach, podczas których studenci pracują z wykładowcą, wykonując zadania za pomocą wskazanej aplikacji – tłumaczy dr Joanna Wójcik, kierownik sekcji ds. e-learningu WSIiZ.

Collaborate Ultra służy do przeprowadzania wideokonferencji, pozwala na pracę w trybie głosowym oraz wideo oraz na pokazywanie prezentacji i plików. Daje też możliwość dzielenia studentów w ramach jednej sesji na mniejsze grupy, co jest niezbędne w przedmiotach tzw. miękkich, w których mogą pracować zespołowo, rozmawiać ze sobą, a wykładowca udziela porad, wskazówek, komentując podjęte decyzje.

Dodatkowym atutem tego narzędzia jest możliwość udostępniania obrazu pulpitu (co pomaga w konsultacjach z zakresu obsługi aplikacji) oraz pisania ręcznego (co jest przydatne w nauczaniu matematyki, fizyki i przedmiotów pokrewnych). Pozwala to na wchodzenie w interakcje, podobnie jak wtedy, gdy student rozwiązuje zadania na tablicy, a wykładowca tłumaczy, jak rozwiązać je w prawidłowy sposób. W niektórych przedmiotach udostępnione są również kursy e-learningowe, których w bazie WSIiZ jest kilkaset. Korzystanie z nowego narzędzia (mimo mnogości funkcji) jest intuicyjne.

– Platforma Blackboard, jak każda platforma e-learningowa, pozwala na zaawansowane interakcje ze studentem: testowanie wiedzy studenta, przesyłanie projektów, wysyłanie komentarzy, co w połączeniu z synchronizowanym z nią Collaborate Ultra, pozwalającym na komunikację synchroniczną, umożliwia dydaktykom efektywne prowadzenie zajęć na wysokim poziomie – dodaje dr Wójcik.

Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym grafikiem, a jedyną różnicą jest to, że zarówno studenci, jak i wykładowcy zamiast w salach wykładowych czy laboratoryjnych, przebywają w swoich domach, korzystając z tabletów lub smartfonów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała w 1996 roku. Jest największą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Oferuje 12 kierunków, na których kształci się obecnie ok. 5 tys. studentów. Kadrę uczelni tworzy ponad 400 pracowników.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)