Aktualności
Życie akademickie
28 Czerwca
Źródło: Perspektywy
Opublikowano: 2022-06-28

Waldemar Siwiński nowym prezydentem IREG

Waldemar Siwiński został nowym prezydentem IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Wybory nowych władz organizacji zwieńczyły międzynarodową konferencję IREG 2022, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence to zarejestrowana w Belgii międzynarodowa organizacja non-profit grupująca twórców i analityków rankingów akademickich. Jej członkami są zarówno główne organizacje rankingowe, jak i uniwersytety i agencje akredytacyjne.

Walne Zgromadzenie IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence wybrało na swojego nowego prezydenta Waldemara Siwińskiego, twórcę polskich rankingów edukacyjnych i założyciela Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, publikującej co roku prestiżowy Ranking Szkół  Wyższych. Siwiński jest jednym z twórców IREG oraz wieloletnim wiceprezydentem tej organizacji. Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Jet także absolwentem podyplomowych studiów dyplomatycznych. Inicjuje działania na rzecz jakości edukacji w Polsce („Study in Poland”). Był prezesem Polskiej Agencji Prasowej, gdzie powołał serwis „Nauka w Polsce” i zainicjował konkurs „Popularyzator Nauki”. Pracę dziennikarza naukowego rozpoczął w tygodniku „Politechnik”, był redaktorem naczelnym „ITD.” oraz założycielem i redaktorem naczelnym „Bajtka”, pierwszego w Polsce czasopisma poświęconego komputerom. Autor książki o katastrofie w Czarnobylu. Założyciel i prezes wydawnictwa „Perspektywy Press” specjalizującego się w marketingu edukacji. Jest doktorem honoris causa Politechniki Kijowskiej. Na czele IREG zastąpił Luiza Claudio Costę, byłego ministra edukacji Brazylii. Swoją funkcję będzie sprawował do 2026 roku.

Rozpoczynamy nowy etap naszej działalności. Wydarzenia ostatnich dwóch lat – pandemia, wojna w Ukrainie, rozwijająca się skokowo cyfryzacja – pokazały, jak szybko następują rewolucyjne zmiany w szkolnictwie wyższym. Znajdą one swoje odzwierciedlenie również w rankingach – powiedział Siwiński, nowo wybrany prezydent IREG.

Wiceprezydentem został Gero Federkeil, szef Multirank (Niemcy), a w Komitecie Wykonawczym znaleźli się ponadto: Ying Chen, współtwórca Rankingu Szanghajskiego (Chiny); Bob Morse, autor pierwszego światowego rankingu „US News Best Colleges Ranking” (USA) oraz przedstawiciele uczelni: Mirko Degli Esposti, Uniwersytet Boloński (Włochy), Mukash Burkitbayev Al Farabi, University w Ałmaty (Kazachstan), Birte Hornemann, Aalborg Uniwersytet (Dania), Gyorgy Fabri, Uniwersytet ELTE (Węgry) i Habib Fardoun, Uniwersytet Króla Abdulaziza w Dżuddzie (Arabia Saudyjska).

Wybory nowych władz były ostatnim akcentem międzynarodowej konferencji IREG 2022, zorganizowanej pod hasłem „Academic Rankings at the Crossroads”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Jej uczestnicy szukali m.in. odpowiedzi na pytania: jak zachować równowagę między rankingami globalnymi, regionalnymi i krajowymi, jakie są mocne i słabe strony rankingów jako narzędzia oceny szkolnictwa wyższego, czy nadszedł czas, by organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO, OECD czy UE, stworzyły niekomercyjną bazę danych o szkolnictwie wyższym?

MK, źródło: Perspektywy

Umiędzynarodowienie pod bombami


Dyskusja (0 komentarzy)