Aktualności
Życie akademickie
08 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-08

Warsztaty dotyczące zbiorów danych opisujących proces sejsmiczny

Warsztaty dla naukowców, doktorantów oraz studentów dotyczące możliwości oferowanych przez platformę EPISODES organizuje Zakład Sejsmologii Instytutu Geofizyki PAN oraz Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych (EPOS ERIC TCS AH).

Platforma EPISODES zapewnia dostęp do zintegrowanych epizodów, czyli zbiorów danych opisujących proces sejsmiczny, indukowany lub wyzwalany działalnością technologiczną związaną z eksploracją i eksploatacją geo-zasobów, który w pewnych okolicznościach może zagrażać ludziom, infrastrukturze oraz środowisku naturalnemu. Platforma umożliwia także dostęp do aplikacji analitycznych, repozytorium dokumentów oraz przestrzeni roboczej dla użytkowników.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną istniejące na platformie dane geofizyczne, takie jak katalogi i sygnały sejsmiczne, dane geologiczne: profile litologiczne, mapy uskoków, a także dane przemysłowe, m.in. trajektorie odwiertów wiertniczych czy obszary górnicze. Uczestnicy zapoznają się także ze strukturą platformy, podziałem na epizody oraz metodami wizualizacji danych. Dodatkowo zaprezentowana zostanie dedykowana przestrzeń robocza oraz podstawowe operacje i analizy naukowe na zbiorach danych. Możliwa będzie również indywidualna konsultacja z osobami prowadzącymi warsztaty.

Rejestracja na warsztaty prowadzona jest do 12 czerwca. Aby się zapisać, należy wypełnić formularz: dla naukowców bądź dla studentów.

Platforma EPISODES dostępna jest pod adresem: https://tcs.ah-epos.eu.

MK 

 

Dyskusja (0 komentarzy)