Aktualności
Życie akademickie
18 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-18

Warsztaty z kompetencji miękkich dla doktorantów

Na przełomie sierpnia i września Akademia Młodych Uczonych PAN już po raz siódmy organizuje jedną ze swoich flagowych inicjatyw – Kuźnię Młodych Talentów. Jej celem jest integracja najlepszych doktorantów w Polsce oraz podnoszenie ich umiejętności poprzez rozwój warsztatu naukowego i kompetencji miękkich.

Za jeden z głównych celów swojej działalności Akademia Młodych Uczonych PAN stawia sobie edukację naukowców na wczesnych etapach kariery, w tym studentów i doktorantów. Szkoły doktorskie działające w polskich uczelniach i instytutach naukowych dostarczają podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnych przy przygotowaniu rozprawy doktorskiej. AMU, wsłuchując się w głos młodych naukowców, od 2015 roku organizuje trzydniowe warsztaty pod nazwą „Kuźnia Młodych Talentów”. Ich celem jest nauka umiejętności niezbędnych w pracy każdego naukowca, a których trening nie jest zazwyczaj oferowany przez szkoły doktorskie.

KMT AMU jest wyjątkową szkołą letnią skierowaną do doktorantów reprezentujących różne dziedziny: od nauk rolniczych, poprzez nauki medyczne, nauki humanistyczne, aż po nauki inżynieryjno-techniczne. Ma na celu integrację najlepszych doktorantów w Polsce oraz podnoszenie ich umiejętności poprzez rozwój warsztatu naukowego i kompetencji miękkich, niezbędnych do intensyfikacji rozwoju ich karier. Im wyższe umiejętności młodych naukowców tym większa ich sprawczość i wpływ na naukę w przyszłości.

Do tej pory odbyło się sześć edycji, w których wzięło udział kilkaset doktorantek i doktorantów z całej Polski. Prowadzącymi zajęcia praktyczne w niedużych grupach byli wybitni specjaliści z zakresu autoprezentacji, finaliści konkursów FameLab, laureaci grantów ERC, naukowcy, których publikacje ukazują się w takich periodykach, jak Nature czy Science. Dodatkowo każdej odsłonie KMT towarzyszyła świetna atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu nowych kontaktów, a podczas większości z nich można było zdobyć nagrody za najlepsze prezentacje.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie w dniach 30 sierpnia – 1 września w pięknych wnętrzach Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Warsztaty poprzedzi krótki wykład popularnonaukowy dr. hab. Michała Tomzy z Uniwersytetu Warszawskiego na temat publikowania wyników badań naukowych. Uczestnicy KMT AMU będą mogli także rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne i zdolności komunikacyjne poprzez udział w dyskusji panelowej poświęconej mobilności naukowców.

Warsztaty będą składały się z trzech szkoleń:

  • przygotowywanie wniosków grantowych w konkursach europejskich, krajowych i wyjazdowych (prowadzone przez dr. hab. Michała Tomzę, dr hab. Annę Dzimitrowicz i dr. hab. inż. Pawła Sikorę);
  • estetyka i projektowanie graficzne w komunikacji wyników badań (dr hab. Szymon Drobniak, dr Krzysztof Ostrowski i dr Paweł Sobczuk);
  • poprawność językowa i storytelling w popularyzacji nauki (dr Marcelina Jureczko, dr hab. Andrzej Katunin i Maciej Makselon).

Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech kameralnych dziesięcioosobowych grupach, co umożliwi indywidualne podejście prowadzącego do każdego  uczestnika. Dobór uczestników nakierowany będzie na utworzenie grupy interdyscyplinarnej, aby umożliwić wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy uczestnikami po zakończeniu warsztatów. W trakcie warsztatów uczestnicy będą proszeni o krótkie przedstawienie swoich badań w formie autoprezentacji (maksymalnie 3 slajdy, 5 minut).

Aby wziąć udział w KMT AMU, należy wypełnić formularz aplikacyjny, zawierający opis najważniejszego osiągnięcia naukowego, uzasadnienie chęci udziału w warsztatach i jednostronicowe CV. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. W połowie lipca nastąpi ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Kuźni Młodych Talentów AMU.

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk zrzesza wyróżniających się naukowców, którzy w momencie wstąpienia nie ukończyli 38 lat. Wśród członków są naukowcy reprezentujący wszystkie wydziały PAN, a zdecydowana większość z nich, mimo młodego wieku, legitymuje się stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora. Doświadczenie zdobywane w licznych konkursach, stażach zagranicznych, projektach i innych aktywnościach naukowych przekazują młodemu pokoleniu naukowców, troszcząc się w ten sposób o szerzenie zasad doskonałości naukowej oraz dobrych praktyk uprawiania warsztatu naukowego. Członkowie AMU reprezentują głos młodych naukowców w naukowych gremiach narodowych i międzynarodowych, zabierając głos w aktualnych problemach nauki, polityki naukowej oraz działań na rzecz środowiska naukowego w kraju.

Maciej Sałaga, Andrzej Katunin, Łukasz Sadowski, Marzena Smol-Aruszanjan

Duże zainteresowanie członkostwem w AMU PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)