Aktualności
Życie akademickie
07 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-07

Webinaria z otwartego dostępu i prawa autorskiego

W związku z pandemią koronawirusa Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zmienia formułę szkoleń: ze stacjonarnych na webinaria. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z otwartego dostępu i prawa autorskiego.

Do czasu unormowania się sytuacji ICM UW postanowiło zmienić formułę szkoleń organizowanych dla przedstawicieli redakcji czasopism i książek naukowych. W miejsce planowanych szkoleń stacjonarnych obędą się webinaria. Ich tematyka pozostaje bez zmian: poruszane będą kwestie z zakresu otwartego dostępu i prawa autorskiego w kontekście udostępniania treści na licencjach Creative Commons. Wśród proponowanych zagadnień są m.in.:

  • otwarty dostęp – zalety,
  • przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce,
  • wymogi i rekomendacje instytucji finansujących badania naukowe,
  • Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych,
  • Platforma Polskich Publikacji Naukowych: działanie, procedura przystąpienia, umowa,
  • wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych,
  • wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW,
  • wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw,
  • prawo autorskie w kontekście licencji CC,
  • przykłady zapisów umownych regulujących licencje.

Przewidziany jest tryb zadawania pytań przez użytkowników. Udział w webinarium jest bezpłatny. Do udziału potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu. Organizatorzy przygotują bezpłatne materiały do pobrania przez użytkowników (broszury, wzory umów, itp.). Wizerunek uczestników nie będzie użyczany.

Organizatorzy zastrzegają jednocześnie, że terminy webinariów mogą nie pokrywać się z terminami zastępowanych szkoleń stacjonarnych. Więcej informacji i formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.pppn.icm.edu.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)