Aktualności
Życie akademickie
15 Listopada
Opublikowano: 2021-11-15

Wieczór poetycki naszego autora

Wieczór poetycki z Piotrem Müldnerem-Nieckowskim, autorem książki „Żywica”, stałym współpracownikiem „Forum Akademickiego”, odbędzie się w najbliższą środę, 17 listopada, w warszawskim Klubie Księgarza. 

Piotr Müldner-Nieckowski jest pisarzem, lekarzem, językoznawcą i wydawcą. Od 2000 roku pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Założyciel i kierownik Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego oraz Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Instytucie Filologii Polskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 2017 r. wiceprezes), Polskiego PEN Clubu, Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa  Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Forum Akademickie”. 

Poezja jest dla Piotra Müldnera-Nieckowskiego najbardziej osobistym językiem, wręcz jedynym, który może wyrazić podstawowe przeżycia egzystencjalne jednostki ludzkiej. Poezjowanie to dla Müldnera przestrzeń kształtowania umiejętności językowych, najgłębszy kontakt z mową polską, którą potem naukowo opracowuje (prof. dr hab. Krzysztof Dybciak).

Do najważniejszych utworów Müldnera-Nieckowskiego należą: Opaska gazowa, poemat dyżurny, tomy wierszy Za kobietą trenPark, Schody, powieści Śpiący w mieście i Himalaje, zbiory opowiadań Proszę spać i Raz jeden jedyny, dramaty radiowe Piórko. Jest także autorem m.in. Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego, Wielkiego słownika skrótów i skrótowców, a także ok. 190 publikacji naukowych i popularnonaukowych medycznych i filologicznych. Z okazji 75. rocznicy urodzin autora został wydany jubileuszowy tom pt. „Żywica”.

Doświadczenie życiowe w intrygujących wierszach Piotra Müldnera-Nieckowskiego: dystans wobec świata, jakby poeta starał się patrzeć na rzeczywistość z takiego miejsca, które pozwala potraktować chaos jako przypadłość, a ład jako istotę egzystencji. Wiersze późne – a więc czułe i mądre. Frazy, które prowadzą w stronę pytań ostatecznych, lecz stronią od ostatecznych odpowiedzi (prof. dr hab. Wojciech Kudyba.

Na wieczór poetycki z Piotrem Müldnerem-Nieckowskim zaprasza Oficyna Wydawnicza Volumen. Spotkanie poprowadzi prof. Wojciech Kaliszewski, a wiersze przeczyta Dariusz Kowalski. Wieczór odbędzie się 17 listopada (środa) o godz. 17:00 w Klubie Księgarza (Rynek Starego Miasta 22/24 w Warszawie). Wstęp wolny.

Jednak mimo wszystko

Jednak mimo wszystko na przekór tym
którzy sądzą że to wszystko od rana do wieczora
jest piękne i przyjemne
powiem że widziałem przed chwilą
jak uderzony pies wgryzał się
w rękę i próbował sięgnąć szyi

Piotr Müldner-Nieckowski

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)