Aktualności
Życie akademickie
12 Lipca
Źródło: Facebook/Marcin Zaród
Opublikowano: 2021-07-12

Wirtualny model zburzonej synagogi

Wirtualny model Nowej Synagogi w Tarnowie wykonał w ramach swojej pracy dyplomowej student tamtejszej Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej.

Inspiracją dla Arkadiusza Kopacza, studenta informatyki PWSZ w Tarnowie, było… marzenie jednego z miłośników lokalnej historii – Mariusza Zaroda – co do wirtualnej rekonstrukcji synagogi. Imponująca praca inżynierska została stworzona pod okiem dr. inż. Adama Pieprzyckiego z Katedry Informatyki.

W pierwszym etapie zaprojektowano model 3D synagogi w programie Blender. Jednak – jak przyznaje autor pracy – głównym założeniem było stworzenie modelu do wizualizacji, po którym można się poruszać. Do tego celu wykorzystano silnik gry, co pozwoliło wykreować wirtualną rzeczywistość.

Najtrudniejsze zadanie pod względem zachowania oryginalnego wyglądu bożnicy stanowiło odwzorowanie wnętrza, ponieważ o ile można było zobaczyć, jak z zewnątrz wygląda bryła i rzut główny, o tyle dotarcie do dokładnych zdjęć wnętrza było bardzo utrudnione i uzyskaliśmy jedno czy dwa zdjęcia z dużą rozdzielczością z biblioteki wiedeńskiej – tłumaczy dr inż. Adam Pieprzycki.

Sam student określił skromnie, że uznaje stworzony przez siebie model w 80% wierny oryginałowi. Podczas pokazu zgromadzeni w Centrum Nowoczesnych Technologii obejrzeli dwa modele – wyjściowy (3D) i powstały na jego podstawie, umożliwiający spacer wewnątrz i na zewnątrz w ramach wirtualnej rzeczywistości. Promotor pracy inżynierskiej pokazał także część zbioru fotografii i grafik, bez których wykonanie projektu byłoby niemożliwe. Dr inż. Adam Pieprzycki zapewnił, że niebawem każdy będzie mógł zapoznać się ze stworzonym modelem i pospacerować po nieistniejącej już Nowej Synagodze.

Synagoga Nowa budowana była na rogu ulic Nowej i Waryńskiego według projektu Władysława Ekielskiego z przerwami od 1865 do 1908 r. Otwarto ją 18 sierpnia 1908 r. w dniu urodzin cesarza Franciszka Józefa I. W tamtym czasie była największą bożnicą w Tarnowie, w mieście, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym Żydzi stanowili około 45% ogółu ludności. W listopadzie 1939 roku Niemcy podpalili, a następnie wysadzili świątynię. Pozostałością po niej jest kolumna będąca obecnie częścią pomnika na cmentarzu żydowskim w Tarnowie.

Stworzone modele są wynikiem ogromnej pracy studenta i promotora, łączącej wiedzę z różnych dziedzin nauki. Ta multidyscyplinarność zaowocowała projektem, który posłuży nie tylko do zdobycia tytułu inżyniera, ale przede wszystkim lepszemu poznaniu bogatej i wielokulturowej historii Tarnowa.

źródło: PWSZ w Tarnowie

Dyskusja (0 komentarzy)