Aktualności
Życie akademickie
20 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-20

Wojciech Skrodzki ponownie przewodniczącym FUniP

Wojciech Skrodzki, student IV roku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, został po raz drugi wybrany na przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich. 

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich. Celem działalności Forum jest m.in.: reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów uniwersytetów polskich, wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP, rozwijanie współpracy między samorządami studenckimi zrzeszonymi w FUniP, troska o rozwój polskiego szkolnictwa wyższego, promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego, wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej.

Funkcję przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich Wojciech Skrodzki będzie pełnił drugą kadencję z rzędu. W latach 2017–2019 był przewodniczącym Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniej był członkiem Komisji ds. prawnych i jakości kształcenia tego gremium. Jako przedstawiciel studentów zasiada w Senacie UwB. Od października ub. roku jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)