Aktualności
Życie akademickie
26 Października
Źródło: Facebook/IGRR
Opublikowano: 2020-10-26

Wrocławska geografia świętuje 75-lecie

W tym roku przypada jubileusz 75-lecia Instytutu Geograficznego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Instytut oficjalnie rozpoczął działalność naukową i dydaktyczną w listopadzie 1945 r. Był wówczas jednym z największych ośrodków geograficznych w kraju. Jego trzon stanowiła liczna i dobrze wykształcona kadra naukowa z Uniwersytetu Lwowskiego. Pracami organizacyjnymi przy tworzeniu Instytutu kierował prof. Julian Czyżewski, uczeń prof. Eugeniusza Romera, a kadrę naukowo-dydaktyczną tworzyli geografowie o uznanej już wówczas renomie – profesorowie: Józef Wąsowicz, Aleksander Kosiba, Bolesław Olszewicz i Mieczysław Klimaszewski.

Swoją siedzibę Instytut Geograficzny znalazł w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego i do dziś jest jedyną jednostką o funkcji dydaktyczno-naukowej, która mieści się w tym zabytkowym obiekcie. Z czasem rozrastał się i obecnie jego pomieszczenia znajdują się również w kilku innych lokalizacjach. Nadal jednak instytutowa administracja, biblioteka i kilka zakładów działają w głównej siedzibie przy Placu Uniwersyteckim. Od początku działalności Instytutu odrębną lokalizację (na Biskupinie) posiada Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery wraz z Obserwatorium Meteorologicznym. Były to również pierwsze tego typu jednostki zorganizowane w kraju w okresie powojennym – pracami nad ich uruchomieniem kierował prof. Kosiba. Z kolei najbardziej odległą jednostką, należącą do Instytutu, jest Stacja Polarna im. S. Baranowskiego, mieszcząca się na Spitsbergenie, gdzie od lat prowadzone są wielokierunkowe badania środowiska arktycznego.

W ciągu 75 lat zmieniała się zarówno liczba katedr, zakładów i pracowni, jak i ich nazwy. Obowiązująca od 2003 r. nowa nazwa Instytutu (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego) lepiej oddaje szerokie spektrum podejmowanych przez pracowników działań naukowych. Obejmują one nie tylko badania podstawowe w zakresie geografii fizycznej i geografii człowieka, ale również wiele tematów aplikacyjnych, w których wiedza geograficzna służy szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu i społeczeństwu.

Przez wiele lat Instytut był częścią dużego Wydziału Nauk Przyrodniczych, a od 2006 r. jest jednym  z dwóch instytutów w ramach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.  Obecnie składa się z siedmiu zakładów naukowych i 10 pracowni tematycznych. Pracuje w nim ponad 100 osób: pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, techniczno-administracyjnych i doktorantów. Prowadzone jest tutaj kształcenie na trzech kierunkach studiów I i II stopnia: geografii, gospodarce przestrzennej oraz turystyce. Na magisterskiej geografii jest pięć specjalności, w tym anglojęzyczna – Tourism and Hospitality. Instytut jest jednostką dwudyscyplinową, a nawet dwudziedzinową – realizuje działalność badawczą z zakresu nauk o Ziemi i środowiska oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

źródło: UWr

 

Dyskusja (0 komentarzy)