Aktualności
Życie akademickie
08 Marca
Fot. Fotolia
Opublikowano: 2024-03-08

Wsparcie dla transferu technologii biomedycznych i elektrotechnicznych

Platforma, która będzie wspierać transfer technologii biomedycznych i elektrotechnicznych z jednostek naukowych do gospodarki oraz społeczeństwa, powstanie na Politechnice Białostockiej. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem uczelnianego projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy technologicznej, wspierającej transfer technologii biomedycznych i elektrotechnicznych z jednostek naukowych do gospodarki i społeczeństwa. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez badaczy z Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Inżynieria biomedyczna pilnie potrzebuje platformy, która mogłaby skupić przedsiębiorstwa branżowe, producentów wyrobów medycznych, dystrybutorów sprzętu medycznego oraz inne podmioty działające w tej sferze. Potrzebę takiego narzędzia dostrzega całe środowisko skupione wokół rozwoju tej dyscypliny nauki. To jeden z tematów, który jest stale obecny w dyskusjach naukowców z Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji ds. Badań Stosowanych i Wdrożeń. Platforma ułatwiłaby przepływ wiedzy w zakresie innowacji oraz technologii z obszaru inżynierii biomedycznej. Umożliwiłaby wymianę poglądów i nawiązanie kontaktów w bardzo różnych obszarach: od projektów i wdrożeń, po dostęp do wiedzy z zakresu komercjalizacji wyników prac naukowych różnych interesariuszy w kraju i za granicą. To narzędzie wyczekiwane zarówno przez środowisko naukowe, jak i biznesowe – przekonuje prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Projekt obejmuje fazę badawczą, która będzie ukierunkowana m.in. na krytyczną analizę potrzeb informacyjnych i procesów decyzyjnych, dotyczących transferu wiedzy i innowacyjnych technologii biomedycznych i elektrotechnicznych do gospodarki i społeczeństwa. Ponadto badacze z Politechniki Białostockiej przeprowadzą identyfikację dobrych praktyk w zakresie uregulowań krajowych, europejskich i międzynarodowych oraz metod i procedur podejmowania decyzji w oparciu o studia przypadków. Przeanalizują, korzystając z narzędzi analizy PEST, otoczenie polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne w kontekście implementacji nowych technologii medycznych i elektrotechnicznych wytworzonych w uczelniach wyższych. Opracują model funkcjonalnego transferu technologii biomedycznych i elektrotechnicznych oraz katalog narzędzi międzynarodowego transferu technologii pomocnych w tworzeniu i wdrażaniu technologii.

Projekt zakłada również opracowanie modułu edukacyjno-praktycznego, skierowanego do studentów uczelni technicznych oraz medycznych. Przy opracowaniu konkretnych rozwiązań i działań, umożliwiających wdrożenie innowacyjnej platformy wspierającej transfer wiedzy i innowacyjnych technologii biomedycznych i elektrotechnicznych do społeczeństwa i gospodarki, założono wykorzystanie analizy SWOT. W celu zebrania informacji na temat dobrych praktyk oraz rozwoju interdyscyplinarnych kompetencji badawczych pracowników Politechniki Białostockiej przewidziano staże badawcze w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego realizacja potrwa do 2027 roku.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)