Aktualności
Życie akademickie
25 Lutego
Opublikowano: 2022-02-25

Wsparcie dla uczonych z Ukrainy

O pomoc ukraińskim naukowcom, którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę, zwróciła się Akademia Młodych Uczonych PAN. Wsparcie może dotyczyć zakwaterowania, sfinansowania stypendium bądź przyjęcia do grupy badawczej.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk chce jak najszybciej pomóc ukraińskim kolegom i koleżankom., którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę. Członkowie AMU PAN zadeklarowali już, że są gotowi przyjąć w swoich grupach badawczych naukowców, zapewniając im wsparcie oraz miejsce i narzędzia do pracy. Do inicjatywy tej mogą dołączyć kolejni naukowcy i instytucje naukowe. Pomoc w okresie co najmniej 3–6 miesięcy może obejmować m.in.: przyjęcie ukraińskich naukowców do grupy badawczej lub zapewnienie im miejsca oraz materiałów i narzędzi do pracy; nieodpłatne zakwaterowanie pracowników naukowych i ich rodzin; sfinansowanie stypendium lub wynagrodzenia.

Wsparcie dla choćby jednej osoby będzie ważnym gestem i pozwoli przetrwać naszym ukraińskim kolegom i koleżankom ten straszny czas – piszą członkowie AMU PAN.

W sprawie pomocy dla ukraińskich naukowców można się kontaktować poprzez formularz:  https://forms.gle/5jcCJiwfgr9ono119 lub mailowo: mail.amu.pan@gmail.com. W treści wiadomości należy podać następujące informacje:

  • nazwa instytucji
  • dziedzina naukowa
  • osoba do kontaktu (imię, nazwisko, email, telefon)
  • rodzaj wsparcia (udostępnienie miejsca i materiałów do pracy bez finansowania wynagrodzenia; sfinansowanie wynagrodzenia lub stypendium; nieodpłatne zakwaterowanie)
  • liczba osób (badaczy i członków rodzin), dla których będzie udzielone wsparcie
  • okres, na jaki przewidziano pomoc.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)