Aktualności
Życie akademickie
31 Marca
Opublikowano: 2022-03-31

Wsparcie Łukasiewicza w pozyskiwaniu środków z Horyzontu Europa

Sześć Branżowych Punktów Kontaktowych będzie wspierać przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach Horyzontu Europa. Dołączyły do sześciu Horyzontalnych Punktów Kontaktowych, które uruchomiono w lutym.

Działalność Branżowych Punktów Kontaktowych zainaugurowali podczas konferencji w Gliwicach wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek oraz prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński.

Polska, jeśli nie chce być płatnikiem netto w Unii Europejskiej, musi zdecydowanie korzystać z takich zasobów, jakie oferuje na przykład Horyzont Europa. Do tego z kolei potrzebne są silne i sprawne konsorcja międzynarodowe. Branżowe Punkty Kontaktowe koordynowane przez Łukasiewicza mają usprawnić ten proces i pomóc partnerom biznesowym i naukowym w pozyskiwaniu finansowania na duże projekty B+R – przekonuje Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki.

Funkcję Branżowych Punktów Kontaktowych będzie pełnić sześć instytutów Łukasiewicza. Każdy odpowiada za odrębny obszar:

  • Zrównoważona Gospodarka (Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach),
  • Transformacja Cyfrowa (Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny),
  • Technologie Medyczne i Zdrowie (Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu),
  • Inteligentna i Czysta Mobilność (Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie),
  • Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie),
  • Przemysł 4.0 (Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP).

Ich działalność będzie koordynowana przez Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Projekt nie jest zamknięty, kolejne instytuty będą mogły do niego dołączyć.

Możliwości, jakie przed polskimi przedsiębiorcami i naukowcami otwiera Horyzont Europa, mogą się przełożyć na realny wzrost nakładów na innowacje oraz konkretne wdrożenia. To wymaga jednak dodatkowego wsparcia – zarówno pod względem merytorycznym, jak również logistycznym. Tego wsparcia udzieli sześć instytutów Łukasiewicza, które mają duże doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu projektów europejskich, jak również w procesach łączenia partnerów z różnych krajów europejskich – zapowiada Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Branżowe Punkty Kontaktowe będą funkcjonowały do 2027 roku, a ich działalność skoncentruje się na integrowaniu środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, ekologicznej mobilności, metrologii i zrównoważonych rozwiązaniach opartych na biotechnologii, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

Do zadań BPK należą m.in.: organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Horyzontu Europa, aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych, reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych.

Jest o co walczyć: w puli środków na realizację programu Horyzont Europa Komisja Europejska przewidziała 95,5 mld euro. W ramach konkursów projekty mogą być dofinansowane kwotą od 1 do 20 mln euro. Takie środki pozwalają na wsparcie badań przełomowych wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiają testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach

BPK będą współpracować z działającymi od lutego Horyzontalnymi Punktami Kontaktowymi, które świadczą usługi konsultacyjne i informacyjne dla podmiotów chcących ubiegać się o granty w ramach Programu Horyzont Europa, jak również jednostek realizujących już granty z Programów Ramowych UE. Afiliowane są przy czterech wiodących polskich uczelniach (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska), Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Fundacji UAM w Poznaniu.

Za koordynację całego krajowego systemu wsparcia odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy, działający w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem jest zwiększanie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)