Aktualności
Życie akademickie
16 Maja
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2022-05-16

Wsparcie MEiN dla Biblioteki Polskiej w Paryżu

Zwiększenie subwencji na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu, będącej nieoficjalną ambasadą kultury polskiej we Francji, zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas swojej wizyty nad Sekwaną. Poinformował też o pracach nad utworzeniem Instytutu Rozwoju Kultury i Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbe. 

W ramach roboczych spotkań w polskich szkołach we Francji, minister Przemysław Czarnek odwiedził Bibliotekę Polskę w Paryżu. Z uwagi na konieczność utrzymania i dalszego rozwoju potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego placówki, która pełni ważną rolę w szerzeniu kultury polskiej we Francji i jest niekwestionowanym centrum języka ojczystego na obczyźnie, szef MEiN poinformował o zwiększeniu subwencji dla Polskiej Akademii Nauk na zadania związane z utrzymaniem Biblioteki.

Biblioteka Polska w Paryżu to wyjątkowe miejsce na mapie Paryża. To miejsce edukacji polskich dzieci, miejsce szerzenia polskiej kultury we Francji i na świecie. Wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni – podkreślił minister.

Biblioteka Polska w Paryżu to jedna z najstarszych i najbogatszych pod względem zbiorów instytucji emigracyjnych. Zlokalizowana w samym sercu Paryża, na wyspie św. Ludwika, powstała w 1838 r. z inicjatywy czołowych przedstawicieli Wielkiej Emigracji. Od samego początku jej działalność daleko wykraczała poza zadania tradycyjnej biblioteki, co sprawiło, że postrzegana jest jako swego rodzaju nieoficjalna ambasada kultury polskiej we Francji. Przechowywane są w niej unikatowe skarby kultury od XV w. aż po współczesność. Gromadzone przez lata jako dary polskich emigrantów, Francuzów polonofilów czy polskich artystów przebywających we Francji, dzięki istnieniu Biblioteki miały szansę na przetrwanie.

Obecnie księgozbiór obejmuje około 200 tys. woluminów, w tym 50 inkunabułów i kilka tysięcy starych druków. Są to zbiory rękopiśmienne, akta państwowe i przede wszystkim archiwa Wielkiej Emigracji (dokumentacje emigracyjnych towarzystw i instytucji, pamiętniki i listy). Poza nimi w Bibliotece przechowywane są zbiory artystyczne liczące 25 tys. rysunków i rycin, 15 tysięcy fotografii, prawie 1500 obrazów, 1000 plakatów, 600 medali i monet, 350 rzeźb. Do najcenniejszych skarbów należą trzy najwcześniejsze wydania dzieła Mikołaja Kopernika De Revolutionibus Orbium Coelestium, fragmenty korespondencji królowej Bony, pamiątki po Fryderyku Chopinie i Marii Skłodowskiej-Curie.

Obok Muzeum Adama Mickiewicza, w gmachu funkcjonuje również Muzeum Bolesława Biegasa oraz Salon Fryderyka Chopina. Ekspozycja poświęcona Chopinowi jest jedyną taką w stolicy Francji. Znajdziemy na niej kilka rękopisów kompozytora, a także pamiątki związane z jego śmiercią: maskę pośmiertną, odlew ręki, pukiel włosów oraz fotel z ostatniego mieszkania na placu Vendôme. Natomiast Muzeum Bolesława Biegasa prezentuje twórczość artysty na tle sztuki polskiej XIX i XX w. Zmieniane w cyklu rocznym wystawy pozwalają na zaprezentowanie szerokiego przekroju polskiego malarstwa i rzeźby, przechowywanych w zbiorach Biblioteki Polskiej. Są to dzieła m.in. Piotra Michałowskiego, Henryka Rodakowskiego, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Tadeusza Makowskiego, Cypriana Godebskiego i Olgi Boznańskiej.

W trakcie spotkania w Ambasadzie RP w Paryżu Przemysław Czarnek poinformował o pracach nad utworzeniem Instytutu Rozwoju Kultury i Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbe, który będzie dysponował środkami na rzecz wsparcia Polonii. Zapowiedział też projekt ułatwiający młodzieży polonijnej wyjazdy na studia do Polski. Obecny na spotkaniu prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podkreślił, że oferta dla Polonii i Polaków we Francji będzie dotyczyła różnorodnych form kształcenia, związanych ze studiami podyplomowymi, kursami zawodowymi. Ma być ona dostosowana do lokalnych potrzeb. Chodzi m.in. o edukację w zakresie opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, doradztwa psychologicznego, zarządzania, nauczania języka polskiego, historii i kultury polskiej, katechetyki oraz komunikacji medialnej. Podobne propozycje będą kierowane także do Polonii w innych państwach.

MK, źródło: MEiN, KUL

 

Dyskusja (0 komentarzy)