Aktualności
Życie akademickie
31 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-31

WSPiA będzie szkolić adwokatów i radców prawnych z Podkarpacia

Blisko 230 radców prawnych i adwokatów z Podkarpacia weźmie udział w cyklu wykładów organizowanych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Zajęcia poprowadzą wybitni polscy prawnicy współpracujący z uczelnią. 

Projekt „WSPiA dla praworządności” finansowany jest z Programu Małych Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ma na celu ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, przestrzegania norm prawnych przez władze państwowe, jak i społeczeństwo oraz poszerzenie kompetencji w zakresie kreowania postaw charakteryzujących społeczeństwo obywatelskie. Skierowany jest szczególnie do radców prawnych i adwokatów zaangażowanych w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy. Uczestnikami wykładów będą prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych oraz Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.

Dla adwokatów oraz radców prawnych z regionu zaplanowano łącznie 24 godziny wykładów online z elementami konwersatorium. Poprowadzą je uznani w środowisku akademickim profesorowie specjalizujący się w problematyce praworządności, funkcjonowania państwa prawa, konstytucyjnego systemu ochrony praw człowieka, w tym wykładowcy WSPiA: prof. Andrzej Zoll (były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich); prof. Zbigniew Ćwiąkalski (były Minister Sprawiedliwości); prof. Leszek Leszczyński (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku); prof. Marian Grzybowski (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku) oraz sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego: prof. Zbigniew Czarnik i prof. Robert Sawuła.

Podczas spotkań z adwokatami i radcami prawnymi poruszone zostaną tematy związane z konstytucyjnymi podstawami prawa karnego, zasadami wykładni prawa, wartościami i zasadami prawa publicznego. Mowa będzie także o roli orzecznictwa TK w procesie stanowienia i stosowania prawa, kodeksie postępowania administracyjnego oraz wartościach i zasadach prawa karnego.

Oprócz wykładów dla adwokatów i radców prawnych przewidziano także organizację zajęć dla studentów oraz młodzieży ze szkół średnich z województwa podkarpackiego. Studenci i uczniowie wezmą udział w warsztatach z zakresu systemu ochrony praw człowieka, środków ochrony przysługujących w sytuacji naruszenia praw i wolności, a także postaw i zachowań antydyskryminacyjnych. Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w serii debat oxfordzkich.

Projekt „WSPiA dla praworządności” realizowany jest w ramach współpracy uczelni z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, która obejmuje m.in. wspólne projekty, w tym seminaria i konferencje naukowe, a także inicjatywy naukowe, kulturalne i społeczne promujące wśród obywateli praworządność.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~akademik 31.08.2023 15:19

    A co na to czujne ministerstwo ?