Aktualności
Życie akademickie
21 Lipca
Źródło: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Opublikowano: 2021-07-21

WSPiA wprowadza kolejne interaktywne narzędzia edukacyjne 

Jak walczyć z klęskami żywiołowymi, epidemią czy katastrofami komunikacyjnymi? Jakie decyzje podejmować, aby ratować życie i dobytek ludzi? Jak właściwie ocenić zagrożenia i kierować akcją ratunkową? Dzięki wykorzystaniu interaktywnych symulacyjnych gier decyzyjnych będą się tego uczyć studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia praktycznego, wdrożyła innowacyjny system interaktywny symulacyjnych gier decyzyjnych. Pozwoli on studentom ćwiczyć i trenować postępowanie w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, stanach klęsk żywiołowych, epidemicznych, katastrofach komunikacyjnych symulowanych za pomocą komputera.

To skuteczne narzędzie dydaktyczne umożliwia uczestnikom zajęć zdobycie praktycznych umiejętności koniecznych w późniejszej pracy zawodowej. Uczy m.in. podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych i lepszego rozumienia zagrożeń. Pozwala także na wypracowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas wystąpienia zdarzenia.

Symulacyjne gry decyzyjne pokazują studentom m.in.:

 • jak przeprowadzić właściwą ocenę sytuacji, która podczas katastrof i klęsk żywiołowych ulega ciągłym zmianom;
 • w jaki sposób podejmować trafne decyzje;
 • jak wykorzystywać dostępne siły i środki w optymalny sposób;
 • w jaki sposób postępować w granicach uprawnień wyznaczonych pełnioną funkcją;
 • jak przygotować się do podejmowania działania w celu rozwiązania problemu;
 • w jaki sposób komunikować się i współpracować w zespole.

Gry decyzyjne są bardzo skutecznym narzędziem dydaktycznym wyzwalającym emocje i dającym dużo satysfakcji, a najbardziej efektywne są przy nauczaniu umiejętności dochodzenia do punktu kulminacyjnego, jakim jest rozwiązanie danej sytuacji kryzysowej. W trakcie działania symulacyjnego pojawiają się zadania związane z:

 • informowaniem mieszkańców;
 • organizowaniem sił i środków;
 • zapewnieniem wytrzymałości budowli hydrotechnicznych;
 • zapewnieniem przejezdności na autostradzie;
 • ochroną obiektów kluczowych;
 • zarządzaniem zrzutami ze zbiornika retencyjnego;
 • ewakuacją ludzi i zwierząt;
 • działalnością owadów i gryzoni;
 • wypłatą zasiłków celowych.

Celem uczestnika gry decyzyjnej jest minimalizacja ryzyka i strat powodowanych danym zdarzeniem. Gracz może korzystać z wszystkich dostępnych sił i środków, nie przekraczając uprawnień wynikających z pełnionej funkcji. Zdarzenie symulacyjne w grze angażuje wielu graczy równocześnie. Uczestnicy obserwują symulowaną dynamicznie zmieniającą się sytuację i w oparciu o swoją wiedzę koncentrują się na procesie podejmowania decyzji, ich analizie i ocenie ich skutków.

Decyzje podejmowane są na podstawie odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas symulacji i mają bezpośredni wpływ na dalszy przebieg gry. Jakość podejmowanych decyzji, ich trafność i terminowość stanowi o sprawności i skuteczności organizacji, a tym samym zapewnia osiąganie założonych celów.

Zakres gry obejmuje zadania wielozespołowe, gdy dane zadanie rozwiązuje równolegle, lecz niezależnie od siebie kilka zespołów – studentów. Uzyskane wyniki służą wykładowcy do porównania jakości podejmowanych decyzji, a tym samym do oceny kwalifikacji uczestników gry. Symulacja posiada zakres założeń wieloetapowych zmuszających studenta do rozwiązywania szeregu kolejnych sytuacji problemowych, zmieniających się w czasowym. Dzięki temu każda decyzja podejmowana jest w wyniku analizy sytuacji w powiązaniu z poprzednią decyzją.

Nowy system gier decyzyjnych w WSPiA umożliwia wizualizację eskalacji zdarzenia. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu np. zmiennego poziomu rzeki, przerywania wałów przeciwpowodziowych, wyłączenia z gry zalanych terenów, obszarów zabudowanych, dróg, budynków, obiektów infrastruktury krytycznej z możliwością obserwacji przebiegu zdarzenia.

Interaktywne gry symulacyjne przynoszą wiele korzyści studentom. Pozwalają na praktyczne wdrożenie teorii w warunkach wolnych od ryzyka. Znacznie przyspieszają proces uczenia się w porównaniu z innymi metodami, a w literaturze problemu są wskazywane jako najbardziej efektywna metoda nauczania.

źródło: WSPiA

Dyskusja (0 komentarzy)