Aktualności
Życie akademickie
11 Września
Opublikowano: 2020-09-11

Wspólne stanowisko KRASP, RGNiSW, PSRP w sprawie represji wobec narodu białoruskiego

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada Wykonawcza Parlamentu Studentów RP wspólnie wystosowali stanowisko w sprawie represji wobec narodu białoruskiego.

W stanowisku, podpisanym przez prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka – przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka – przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dominika Leżańskiego – przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, napisano:

„Od kilku tygodni jesteśmy świadkami pokojowych protest6w narodu białoruskiego, domagającego się demokratycznych przemian. Wydarzenia te przywołują w pamięci wysiłki Polaków zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych czterdzieści lat temu. Pamięć o tych wydarzeniach zobowiązuje nas, czyli instytucje przedstawicielskie środowiska akademickiego Rzeczypospolitej Polskiej, do wyrażenia naszej solidarności oraz wsparcia walczących o wolność Białorusinów w tak ważnych i zarazem trudnych dla nich chwilach”. W dalszej części autorzy listu piszą o niepokoju, jaki wywołują informacje o represjach, których ofiarami padają przedstawiciele białoruskiego środowiska akademickiego. Ich zdaniem, podejmując takie działania, władze Białorusi rażąco naruszają autonomię akademicką, która jest jedną z fundamentalnych wartości europejskiego świata akademickiego. „Stanowczo potępiamy wszelkie działania podejmowane przez władze niektórych uczelni białoruskich, ograniczające prawo do edukacji ze względu na poglądy, wyrażane opinie oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę praw i wolności obywatelskich” – napisali inicjatorzy listu, wyrażając jednocześnie uznanie dla tych uczelni, które „otoczyły ochroną członków swojej społeczności akademickiej, odważnie stawiając czoła możliwym represjom ze strony administracji”.

Sygnatariusze listu zaapelowali też do polskiego rządu o poparcie przemian demokratycznych w Białorusi. „W szczególności, ofiary represji, takich jak aresztowania, przemoc fizyczna lub ograniczenie praw do studiowania czy pracy w uczelni, powinny móc liczyć na wsparcie Państwa Polskiego poprzez zapewnienie im dostępu do programów wymiany akademickiej. Część polskich uczelni stworzyło preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów” – zauważyli przedstawiciele KRASP, RGNiSW oraz PSRP, zachęcając inne uczelnie do tworzenia podobnych programów.

MK

Wspólne stanowisko_KRASP, RGNiSW i PSRP

Dyskusja (0 komentarzy)