Aktualności
Życie akademickie
07 Grudnia
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2022-12-07

Współpraca akademicka i naukowa między Polską i Palestyną

Wspieranie bezpośredniej współpracy między uczelniami i jednostkami naukowymi w zakresie wymiany stypendialnej i staży naukowych dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz promocja nauczania języków, historii i kultury obu krajów – to główne założenia memorandum, jakie podpisali ministrowie odpowiedzialni za naukę w Polsce i Palestynie.

Podpisane 6 grudnie memorandum of understanding umożliwi rozwijanie współpracy między Palestyną i Polską przez wzajemne kierowanie stypendystów na studia, staże naukowe, wymianę doświadczeń w zakresie szkolnictwa wyższego oraz promocję nauczania języków, historii i kultury obu krajów. Jednym z głównych punktów porozumienia jest wymiana akademicka. Strona polska zobowiązała się do przyjęcia rocznie do pięciu obywateli Palestyny na studia pierwszego stopnia w uczelniach nadzorowanych przez ministra edukacji i nauki. Kształcenie w polskich uczelniach zostanie poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym języka polskiego.

Z kolei strona palestyńska zobowiązała się do przyjęcia rocznie również do pięciu polskich obywateli na staże, wizyty badawcze lub kursy letnie w dziedzinach obejmujących język arabski, kulturę i historię w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki działających na terytorium Palestyny.

Bardzo się cieszę się, że tą umową możemy poszerzać nasze wzajemne kontakty pomiędzy Polską a Palestyną w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Jestem przekonany, że będzie to służyło umocnieniu naszych relacji, a przede wszystkim pozwoli naszym studentom i naukowcom na rozwinięcie i poszerzenie swojej wiedzy oraz osiągnięcie wyników, które wcześniej nie były możliwe – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Z kolei Mahmoud Abu Mouis, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych Palestyny, podziękował za wsparcie dla Palestyńczyków i państwa palestyńskiego. Wyraził też radość z podpisanego porozumienia, które obejmuje wymianę studencką i badania naukowe. Dodał, że ułatwi to współpracę między oboma krajami.

W Polsce i Palestynie działają Towarzystwa Przyjaźni zrzeszające m.in. rodziny polsko-palestyńskie i palestyńskich absolwentów polskich uczelni. W zakresie projektów kulturalnych współpracują ze sobą Poznań i Nablus oraz Częstochowa i Betlejem. Bezpośrednią współpracę utrzymują także Lublin i Ramallah. Aktywne kontakty z Polską prowadzi Akademia Muzyczna w Betlejem. Uczelnia uczestniczyła m.in. w realizacji projektu z częstochowską Szkołą Muzyczną (w ramach partnerstwa Betlejem-Częstochowa). W 2001 r. przy Akademii powstało Palestyńskie Towarzystwo Fryderyka Chopina – pierwsze tego typu w świecie arabskim.

Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah od wielu lat wspiera organizowany przez Palestyńskie Towarzystwo Chopinowskie Konkurs Chopinowski dla dzieci i młodzieży oraz przyczyniło się do nawiązania kontaktów pomiędzy Fundacją im. M. Darwisha w Ramallah a Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. W 2014 r. zorganizowało udział polskiego pisarza komiksów Macieja Pałki z Bramy Grodzkiej w Lublinie w IX Międzynarodowym Festiwalu Książki w Ramallah (pokaz pracy, warsztaty z młodzieżą).

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)