Aktualności
Życie akademickie
10 Kwietnia
Źródło: Uniwersytet Warszawski
Opublikowano: 2024-04-10

Współpraca badawcza UW i OPI

Prowadzenie badań naukowych, wykorzystywanie sztucznej inteligencji w medycynie i wspieranie rozwoju nowych technologii – współpracę w tych obszarach nawiązały Uniwersytet Warszawski i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. 

Umowę o współpracy zawarto 9 kwietnia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Porozumienie podpisali: prof. Alojzy Z. Nowak – rektor UW oraz dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz – dyrektor OPI. W wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele Wydziału Medycznego UW, na którym zainicjowano współpracę badawczą.

Umowa obejmuje m.in. wymianę danych naukowych, współpracę w zakresie ubiegania się o granty i wspólnych publikacji naukowych oraz konsultacji merytorycznych. Wspólne inicjatywy umożliwią rozwój potencjału badawczego w różnych dziedzinach nauki.

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego i OPI dotyczyć będzie m.in. wspólnego prowadzenia badań naukowych, wykorzystywania sztucznej inteligencji w medycynie i wspierania rozwoju nowych technologii.

MK, źródło: OPI

Dyskusja (0 komentarzy)