Aktualności
Życie akademickie
18 Listopada
Źródło: Twitter/UW
Opublikowano: 2022-11-18

Współpraca dydaktyczna UW z koreańską KINGS

Kształcenie kadr na potrzeby energetyki jądrowej zakłada porozumienie między Uniwersytetem Warszawskim a południowokoreańską uczelnią KEPCO International Nuclear Graduate School. 

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS) trwa od lipca 2020 roku, kiedy to podpisano tzw. Memorandum of Understanding. Celem porozumienia było wzmocnienie i rozwój działań w zakresie edukacji i wymiany studentów, a także prowadzenie projektów o charakterze edukacyjno-naukowym.

Teraz rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak oraz prezydent KINGS dr Ki-Pung Yoo zawarli umowę „Collaborative Academic Program on Nuclear Power Plant Engineering and Technology”, która zakłada poszerzenie współpracy dotyczącej kształcenia na odległość. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli uczestniczyć w kursach online przygotowanych przez koreańskiego partnera.

Podpisanie umowy o współpracy z zakresu fizyki jądrowej z tak doskonałym ośrodkiem kształcącym świetnych fizyków jest dla nas ogromnym zaszczytem i jednocześnie odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów – powiedział prof. Ju-youl Kim, dziekan ds. współpracy zewnętrznej oraz dyrektor Wydziału Inżynierii Elektrowni Jądrowych KINGS.

Jak zaznaczył prof. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki UW, południowokoreańska uczelnia posiada bardzo duże doświadczenie w dydaktyce z zakresu fizyki jądrowej i kształci znakomitych specjalistów. Z kolei Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych i najlepszych jednostek naukowo-badawczych w Polsce.

Kształcenie w zakresie fizyki czy inżynierii jądrowej oferuje kilkanaście koreańskich uniwersytetów. Nasza uczelnia jako jedyna zapewnia możliwość zdobycia praktycznych i wysokospecjalistycznych umiejętności, niezbędnych w procesie budowy i zarządzania elektrownią jądrową – podkreślił dr Ki-Pung Yoo.

Uniwersytet Warszawski ma już doświadczenie w kształceniu w zakresie energetyki jądrowej. Wydział Chemii wraz z Wydziałem Fizyki przez ponad dziesięć lat wspólnie prowadziły kierunek energetyka i chemia jądrowa, a od października tego roku Wydział Fizyki uruchomił specjalność z zakresu fizyki reaktorów jądrowych. Studenci studiów drugiego stopnia obu wydziałów biorą udział w programach wymiany z KINGS.

KINGS zapewnia naszym studentom stypendia. W ciągu niespełna dwóch lat trwania programu w wymianie wzięło udział pięcioro studentów z Wydziału Fizyki oraz Wydziału Chemii – podkreśliła prof. Agnieszka Korgul z Wydziału Fizyki UW, koordynatorka współpracy akademickiej pomiędzy UW a KINGS.

Studenci UW biorą też udział w szkołach letnich organizowanych przez KINGS we współpracy z koreańskim Ministerstwem Handlu, Przemysłu i Energii (MOTE). Program szkoły letniej obejmuje wykłady dotyczące budowy i działania różnych typów elektrowni jądrowych oraz składowania i utylizacji odpadów radioaktywnych. Uczestnicy zwiedzają także miejsca związane z koreańską energetyką jądrową, m.in. elektrownię APR1400, Korea Atomic Energy Research Institute oraz reaktor badawczy Korea Fusion Energy.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)