Aktualności
Życie akademickie
28 Grudnia
Fot. Michał Święcicki
Opublikowano: 2021-12-28

Współpraca JW GROM i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Na Uniwersytecie Rzeszowskim podsumowano pierwszy etap współpracy między uczelnią a Jednostką Wojskową GROM. Zainicjowano ją w sierpniu ubiegłego roku. 

Celem podpisanego w 2020 roku porozumienia było przeprowadzenie badań i testów, dzięki którym dałoby się ustalić, jakie zmiany zachodzą w organizmie pod wpływem ekstremalnych warunków. Zdobyta w ten sposób wiedza miała zostać wykorzystana do opracowania programów medycyny prewencyjnej przygotowujących i chroniących żołnierzy przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników, takich jak choćby fala uderzeniowa podczas detonacji czy obciążenia wynikające ze specjalistycznego szkolenia taktycznego. Badania wpłyną również na zwiększenie efektywności psychologicznej żołnierzy, np. zdolności szybkiego uczenia się, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami.

W skład zespołu badawczego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, instruktorzy przygotowania motorycznego oraz psychologowie z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach projektu opracowują oni metody pozwalające na optymalne przygotowanie żołnierzy do trudów służby.

Pierwszy etap, co mogę z dumą podkreślić, przyniósł bardzo wiele użytecznej wiedzy. Cieszę się, że naukowcy z UR mogą przyczynić się do poprawy jakości i bezpieczeństwa służby naszych żołnierzy. Dowodem wartości efektów prowadzonych badań jest obecność Generała Dywizji dr. inż. Sławomira Drumowicza, dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, który rozważa rozszerzenie prowadzonych badań na inne jednostki specjalne działające w Wojsku Polskim – mówi prof. Sylwester Czopek, rektor UR.

Podczas spotkania poszczególni członkowie zespołu zrelacjonowali przebieg i wyniki dotychczasowych prac. Jak zauważył gen. Sławomir Drumowicz, nauka stanowi wartość samą w sobie.

Podobnie jak służbie, towarzyszą jej ponadczasowe ideały. Jestem przekonany, że ich mariaż zrodzi efekty, z których wszyscy będziemy dumni – dodał.

Z kolei dowódca JW GROM, płk Grzegorz Mikłusiak, podkreślił, że efektywna współpraca prowadząca do lepszego jutra, jest warta każdego wysiłku.

Nieustanne podnoszenie standardów, przekraczanie ograniczeń i zdobywanie nowej wiedzy to niemal nasza mantra – zauważył.

Prowadzone badania dotyczą wielu obszarów związanych ze służbą w jednostkach specjalnych. Są te elementy istotne już od etapu selekcji. Wśród nich znalazły się: projekt HPP, badania w ujęciu kompleksowym, badania radiologiczne i wydolnościowe, ocena ryzyka i następstw Traumatic Brain Injury, badania profilu steroidowego, ocena biomechaniczna, badania audiologiczne i suplementacja.

Spotkanie było również okazją do prezentacji możliwości otwartego niedawno Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego oraz działającego w UR Centrum Symulacji Medycznych, jak też innych możliwych obszarów współpracy przy wykorzystaniu potencjału Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

MK, źródło: UR

Dyskusja (0 komentarzy)