Aktualności
Życie akademickie
19 Października
Źródło: NASK
Opublikowano: 2022-10-19

Współpraca NASK z matematykami i informatykami PW

Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podpisały porozumienie o współpracy naukowej i edukacyjnej.

Dokument sygnowali: dr hab. inż. Michał Karpowicz – zastępca dyrektora NASK ds. naukowych, oraz dr hab. inż. Wojciech Domitrz – dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Współpraca ma na celu prowadzenie wspólnych badań podstawowych i stosowanych w obszarach matematyki i informatyki, wymianę wiedzy i doświadczeń, a także budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych pracujących nad rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych. Ważnym aspektem współpracy będzie także organizacja wspólnych seminariów naukowych i konferencji.

NASK-PIB realizuje badania naukowe w obszarze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji przyczyniające się do rozwoju technologii informacyjnych służących społeczeństwu. Prowadzi też działalność dydaktyczną i wspierającą edukację. Pełni rolę jednego z trzech CSIRT (Computer Security Incident Response Team) poziomu krajowego. W domenie instytutu jest także cyfryzacja polskiej przestrzeni publicznej.

Z kolei Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW zajmuje się aktywną działalnością akademicką oraz badawczo-rozwojową nakierowaną na rzecz rozwoju nowych technologii oraz zaawansowanych metod matematycznych m.in. znajdujących zastosowanie w analizie wielkich zbiorów danych i projektowaniu algorytmów uczenia maszynowego. Wśród realizowanych w ostatnim czasie projektów są m.in. narzędzie do oceny modeli genomiki trójwymiarowej oraz system informatyczny, który będzie wspierał pracę radiologa poprzez wzbogacanie zdjęć tomografii komputerowej i RTG o dodatkowe informacje/metacechy.

MK, źródło: NASK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)