Aktualności
Życie akademickie
17 Kwietnia
Fot. Kamil Pudełko
Opublikowano: 2023-04-17

Współpraca rektorów i doktorantów

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Krajowa Reprezentacja Doktorantów podjęły współpracę na rzecz poprawy warunków kształcenia doktorantów oraz wzmacniania warsztatu młodych naukowców.

Porozumienie między dwoma reprezentacjami – rektorów i doktorantów – podpisano podczas Ogólnopolskiej Konferencji KRD, która odbywała się na Uniwersytecie Łódzkim. Dokument sygnowali: prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Michał Klimczyk – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

W ramach współpracy obie strony zobowiązały się do podjęcia starań w celu wypracowania wspólnego stanowiska i rozwiązań w kwestii wnoszenia opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przez uczestników studiów doktoranckich. Umowa dotyczy także poprawy warunków kształcenia doktorantów, możliwości realizacji i obrony międzydziedzinowych rozpraw doktorskich oraz krótkoterminowych form akademickiej współpracy międzynarodowej. Zadeklarowano również podejmowanie działań na rzecz wzmacniania warsztatu młodych naukowców oraz popularyzowania kształcenia doktoranckiego poprzez doskonalenie oferty dydaktycznej i programów grantowych kierowanych do tej grupy.

To druga tego typu umowa, jaką w ostatnim czasie podpisała KRASP. W marcu nawiązano współpracę z Parlamentem Studentów RP, której efektem ma być m.in. ustalenie zasad i terminu regulacji związanych z kształceniem i zapewnieniem godnej sytuacji materialnej studentów.

MK

Porozumienie KRASP–KRD

Dyskusja (0 komentarzy)