Aktualności
Życie akademickie
14 Lutego
Źródło: Uczelnia Łazarskiego
Opublikowano: 2023-02-14

Współpraca uczelni z Grupy Wyszehradzkiej w obszarze kształcenia medycznego

Uczelnia Łazarskiego we współpracy z uniwersytetami z Węgier, Czech i Słowacji realizuje projekt polegający na wymianie dobrych praktyk w zakresie edukacji z wykorzystaniem symulacji medycznej na kierunkach medycznych.

Celem projektu pt. „Sieć Centrów Symulacji Medycznych V4: budowanie dobrych praktyk” („V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices”) jest promocja kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej, współpraca w regionie V4 oraz podniesienie świadomości potencjału regionu jako wartościowego międzynarodowego partnera w rozwijającej się globalnej branży symulacji medycznych.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Uczelnia Łazarskiego, a partnerami są wiodące ośrodki symulacji medycznej z czołowych uczelni medycznych w regionie wyszehradzkim: University of Szeged (Węgry), Pavol Józefa Šafárik University in Košice (Słowacja), Masaryk University (Czechy). Koordynacją merytoryczną zajmuje się Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

W ramach projektu partnerzy stworzą wspólną bazę danych centrów symulacji medycznych V4 i będą odbywać wizyty studyjne u każdego z partnerów. W efekcie tych działań powstanie publikacja dotycząca najlepszych praktyk w zakresie kształcenia przy użyciu technik symulacji medycznej, które mogą stać się podstawą do stworzenia standaryzowanego programu edukacyjnego z symulacji medycznej w regionie wyszehradzkim.

Od początku istnienia Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, czyli od sześciu lat, kształcimy studentów między innymi za pomocą różnych metod symulacji medycznych. Widzimy ogromną wartość tych zajęć dla poprawy jakości i skuteczności procesu dydaktycznego. Możliwość ćwiczenia scenariuszy przypadków medycznych na etapie przedklinicznym sprawia, że studenci są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych, co przekłada się także na wyższy komfort pacjentów – zauważa dr Olga Aniołek, prodziekan Wydziału Medycznego ds. współpracy międzynarodowej Uczelni Łazarskiego.

Centrum Symulacji Medycznych Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego składa się z kilku pracowni, w tym pracowni symulacji wysokiej wierności (SOR, Sala Intensywnej Terapii, karetka). Umożliwia studentom doświadczanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznej. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych symulatorów i trenażerów uczestnicy zajęć mają możliwość odtwarzania różnych zdarzeń medycznych, takich jak np. nagłe zatrzymanie krążenia, poród czy krwotok wewnętrzny. Wykorzystanie symulacji medycznej nie ma celu zastąpienia kontaktu z pacjentem w czasie szkolenia przeddyplomowego, lecz lepsze do niego przygotowanie.

Projekt prowadzony wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi wyposażonymi w nowoczesne centra symulacji medycznej umożliwi nam wymianę doświadczeń i pozwoli zmaksymalizować poziom praktycznego wykorzystania posiadanego przez nas sprzętu medycznego. Kadra zarządzająca Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence wraz z kadrą dydaktyczną dba o zróżnicowany stopień trudności zadań, różnorodności problemów klinicznych przedstawianych w scenariuszach czy kontrolowane środowisko pozwalające na popełnianie i wykrywanie błędów, bez szkody dla pacjenta – podkreśla Ania Granieczna, kierownik Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF).

MK

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)