Aktualności
Życie akademickie
20 Maja
Zrzut strony www: www.ejournals.eu/FLR/
Opublikowano: 2019-05-20

Współpraca UG przy wydawaniu międzynarodowego czasopisma naukowego

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach podpisały porozumienie o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego „Financial Law Review”. Stanowi to podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji, mającej na celu wprowadzenie czasopisma do międzynarodowego obiegu naukowego. Ten elektroniczny kwartalnik poświęcono problematyce finansów publicznych i prawa finansowego.

Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego a Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach odbyło się 11 maja w Borgholmie (Szwecja) podczas V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UG, a w imieniu Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika – prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., kierownik Katedry Prawa Finansowego, Prawa Podatkowego i Ekonomii Wydziału Prawa tejże uczelni.

Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste wręczenie wcześniej podpisanych umów przedstawicielom pozostałych dwóch partnerów wydawniczych „Financial Law Review” w osobach prof. dr. hab. Petra Mrkývki, kierownika Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz prof. dr nauk prawnych, Mariny Walentynownej Sentcovej (Karasewej), kierownika Katedry Prawa Finansowego, Wydziału Prawa, Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu.

Podpisane porozumienia stanowią podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji mającej na celu wprowadzenie „Financial Law Review” do międzynarodowego obiegu naukowego. Zakładają one udział parterów wydawniczych w organach czasopisma, pracach redakcyjnych oraz kosztach jego wydawania.

„Financial Law Review” jest międzynarodowym elektronicznym czasopismem naukowym poświęconym problematyce finansów publicznych i prawa finansowego. Misją czasopisma jest stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów w ramach środowiska naukowego oraz popularyzacja jego dorobku wśród finansowców oraz przedstawicieli biznesu i polityki. W założeniu ma stanowić pomost pomiędzy nauką a praktyką umożliwiający dwustronny przepływ inspiracji i idei oraz wspólne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego świata finansów.

Strona internetowa pisma: http://www.ejournals.eu/FLR/

Monika Rogo

Dyskusja (0 komentarzy)