Aktualności
Życie akademickie
16 Grudnia
Źródło: UEW
Opublikowano: 2021-12-16

Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z tamtejszym ZOO

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zainicjował współpracę naukową z ZOO Wrocław. W ramach wspólnych działań realizowany będzie m.in. doktorat wdrożeniowy dotyczący kreowania marki ogrodów zoologicznych.

Porozumienie w tej sprawie podpisali 16 grudnia prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Radosław Ratajszczak – prezes ZOO Wrocław oraz prokurent – Elżbieta Dreczko. Umowa obejmuje dostęp do praktycznej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, upowszechnianie wyników badań poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz organizację i udział w konferencjach naukowych.

Wrocławskie zoo jest instytucją rozpoznawalną, z bardzo dobrą marką, interesującą badawczo i atrakcyjną dla studentów. Stanowi dla uniwersytetu ważne uzupełnienie sieci partnerstw o instytucję szczególnego rodzaju, odmienną od dotychczasowych – przekonuje prof. Andrzej Kaleta.

Z kolei prezes ZOO Wrocław dodaje, że współpraca z uczelnią ekonomiczną jest dla kierowanej przez niego instytucji ważnym elementem strategii.

Chcemy pokazać społeczeństwu, że ogrody zoologiczne nie powinny współpracować jedynie z uczelniami o profilu biologicznym, bo to również sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwa, które muszą rozwijać się pod względem ekonomicznym i organizacji zarządzania – podkreśla Radosław Ratajszczak.

Jak zaznacza dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UEW i koordynator porozumienia z ramienia uczelni, w ramach współpracy uniwersytet ma ambicję realizowania wspólnych projektów naukowych oraz ubiegania się o finansowanie wspólnych badań w oparciu o granty krajowe i zagraniczne.

Realizowany też będzie pierwszy z ZOO Wrocław doktorat wdrożeniowy, który dotyczy kreowania wizerunku marki poprzez działania edukacyjne. Zależy nam, by studenci zdawali sobie sprawę z faktu, że ogrody zoologiczne pełnią nie tylko bardzo ważną funkcję w edukowaniu społeczeństwa i walce o ochronę bioróżnorodności, ale stanowią też istotny element ekosystemu biznesu – przekonuje.

To nie pierwsza tego typu umowa łącząca wrocławski ogród zoologiczny ze środowiskiem akademickim. W październiku podpisano tez porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Obejmuje wspólne badania oraz projekty, wsparcie merytoryczne, publikacje naukowe i zajęcia dydaktyczne na terenie zoo.

Misją nowoczesnych i prestiżowych ogrodów zoologicznych jest ochrona gatunkowa, edukacja i badania naukowe, stąd konieczność nawiązywania coraz ściślejszych relacji z uczelniami. Działania ogrodu zoologicznego powinny być ewaluowane przez naukowców, bo tylko wtedy mamy gwarancję przekazywania rzetelnych informacji naszym zwiedzającym. Badania z zakresu zarządzania służyć będą jeszcze lepszej organizacji pracy naszej instytucji – mówi Marta Zając-Ossowska, dyrektor Wydziału Edukacji i koordynator porozumienia z ramienia wrocławskiego zoo.

Ogród zoologiczny w stolicy Dolnego Śląska jest najstarszy w Polsce, piąty pod względem odwiedzin w Europie i trzeci na świecie pod kątem liczby gatunków (1132). Tylko w ciągu ostatnich 10 lat otwarto tu m.in. nowy wybieg dla niedźwiedzi brunatnych, rysi i nosorożców indyjskich, fokarium, wyspę lemurów, Motylarnię oraz Pawilon Madagaskaru i Pawilon Sahary. Tłumy przyciąga Afrykarium – oceanarium z najgłębszym na świecie basenem w ogrodzie zoologicznym – dla pingwinów przylądkowych. Odrarium to z kolei kompleks basenów przedstawiający faunę i florę Odry oraz pierwsza ekspozycja w Polsce pokazująca ekosystem rzeczny.

MK, źródło: UEW

Dyskusja (0 komentarzy)