Aktualności
Opublikowano: 2017-10-06

Współpracujące trio

W trakcie polsko-ukraińskiego seminarium naukowego, będącego wspólną inicjatywą Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, podpisana została umowa o współpracy między Politechniką Gdańską a Politechniką Lwowską i Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki.

Rektor PG prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, w obecności Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku Lwa Zacharczyszyna, parafował trójstronne porozumienie. Ze strony Politechniki Lwowskiej podpis złożyła prof. Nataliya Chukhray, prorektor ds. nauki, w imieniu Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego umowę sygnował Yuriy Plevachuk, kierownik działu badań i rozwoju.

Wspólne działanie zwiększyć ma konkurencyjność wszystkich podmiotów na międzynarodowym rynku naukowym. Grupa uczelni będzie miała łatwiejszą drogę do pozyskiwania środków przeznaczonych na badania, chociażby z programu Horyzont 2020, podkreśla prof. Namieśnik. Dodatkowym atutem wynikającym z połączenia sił będzie możliwość wymiany studentów i pracowników naukowych, formalne uregulowanie kwestii podwójnego dyplomowania czy kolektywne organizowanie programów badawczych. Wspólne aranżowanie konferencji, sympozjów oraz seminariów w połączeniu z wymianą literatury naukowej zaowocuje w przyszłości stworzeniem jakości, która będzie wnosiła istotny wkład w działalność badawczą, a jej cechą charakterystyczną będzie prawdziwa motywacja zaangażowanych w nią ludzi. Nauka zaś stanie się w ten sposób mostem łączącym Polskę i Ukrainę, dodaje prof. Chukhray.

az

(źródło: pg.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)