Aktualności
Życie akademickie
06 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-06

WUM członkiem Fight The Fakes

Warszawski Uniwersytet Medyczny został oficjalnie przyjęty do globalnej organizacji Fight The Fakes, której działalność skupia się na podniesieniu świadomości na temat zagrożeń związanych z fałszowaniem leków. Stołeczna uczelnia jest jedynym reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej.

Założona w 2013 r. FTF zrzesza obecnie 40 organizacji partnerskich reprezentujących służbę zdrowia, pacjentów, hurtowników i szeroko rozumiany przemysł. W ramach kampanii prowadzonej przez FTF zabierają głos najbardziej dotknięci nielegalnymi praktykami, a swoimi doświadczeniami dzielą się także osoby pracujące nad powstrzymaniem zagrożenia wynikającego z fałszowania medykamentów. Podejmowane działania mają na celu zbudowanie globalnego ruchu, który będzie prezentował i nagłaśniał negatywne konsekwencje tej formy przestępczości i jej wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. FTF prowadzi także działania mające zmniejszyć negatywne skutki fałszowania leków.

Na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym problematyką przestępczości farmaceutycznej zajmuje się Wydział Farmaceutyczny. W 2016 roku utworzono na nim Zespół ds. Sfałszowanych Leków, a w ub.r. – Zakład Farmacji Kryminalistycznej, kierowany przez prof. Zbigniewa Fijałka. Jego celem jest edukacja oraz współpraca merytoryczna z organami ścigania, w tym wykonywanie badań sfałszowanych i nielegalnych produktów na zlecenie policji, prokuratury oraz określenie zagrożeń dla zdrowia.

Wydział Farmaceutyczny współpracuje ze Szkołą Policji w Pile, Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Stowarzyszeniem „Stop Nielegalnym Farmaceutykom”, do którego należą pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziału.

Anna Lisicka, źródło: WUM

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)