Aktualności
Życie akademickie
07 Grudnia
Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opublikowano: 2023-12-07

WUM nowym partnerem OPI PIB

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy podpisały umowę ramową o współpracy. Obejmie ona m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to kolejny partner, z którym OPI chce opracowywać nowe technologie cyfrowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia i życia człowieka. Współpraca będzie dotyczyła prowadzenia wspólnych badań i komunikowania ich wyników, wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, popularyzowania wiedzy, wspierania dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących transformacji cyfrowej i nowoczesnych technologii.

Na mocy umowy obie strony zobowiązały się także do podejmowania wspólnych działań, takich jak wymiana danych, współpraca w zakresie ubiegania się o granty naukowe, konsultacje merytoryczne czy też wspólne publikacje naukowe. Współpraca ułatwi również wypełnienie unijnej polityki cyfrowej. Komisja Europejska podejmuje działania, które mają na celu ożywienie wymiany danych na rynku europejskim oraz w wymiarze międzynarodowym. W Polsce od lat podejmowane są inicjatywy sprzyjające otwieraniu i wykorzystywaniu danych i partnerstwo pomiędzy WUM i OPI jest jedną z nich. Strategia otwartych danych ma na celu rozwój ekosystemu, w którym duża ilość, dobrej jakości danych pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększy przejrzystość działań organów administracji oraz polepszy jakość realizowanych badań.

Wcześniej podobne umowy o współpracy OPI PIB podpisał m.in. z Politechniką Poznańską i Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania
języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja
człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja. Placówka prowadzi badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)