Aktualności
Życie akademickie
20 Stycznia
Źródło: Facebook/CSM WUM
Opublikowano: 2022-01-20

WUM tworzy europejską platformę egzaminów OSCE

Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z pięcioma innymi europejskimi uczelniami tworzy wspólną platformę egzaminów OSCE. Służą one weryfikacji umiejętności praktycznych studentów kształcących się w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Egzaminy OSCE (Objective Structured Clinical Examination – Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny) są narzędziem oceny umiejętności klinicznych. To najczęściej stosowana metoda w ewaluacji efektów kształcenia. Wprowadzono ją już pół wieku temu i od tamtego czasu służy do standaryzowanej kwalifikacji umiejętności w warunkach symulacyjnych, stanowiąc narzędzie do oceny formalnej. Podczas egzaminu studenci muszą wykazać, że w trakcie nauki nabyli takie kompetencje, jak zbieranie wywiadu, przeprowadzanie badania fizykalnego, rozwiązywanie dylematów etycznych w różnych sytuacjach klinicznych, edukowanie chorych, ocena stanu psychicznego. Sprawdzane są także ich umiejętności komunikacji i interpretacji danych klinicznych oraz umiejętności techniczne. Ocenie podlega również monitorowanie przez czynności życiowych czy wykonywanie czynności higienicznych u pacjenta. Studenci wykonują określone zadania na poszczególnych stanowiskach, gdzie są bacznie obserwowani przez egzaminatorów.

Egzaminy OSCE są bardzo pracochłonne w przygotowaniu, a do ich realizacji potrzebna jest również odpowiednia infrastruktura, która powstanie w wyniku rozbudowy Centrum Symulacji Medycznych WUM. Warszawska uczelnia jest liderem konsorcjum, które tworzy właśnie wspólną platformę egzaminów OSCE. Będzie ona służyć przygotowaniu studentów kierunków medycznych (farmacja, medycyna, stomatologia) do weryfikujących umiejętności praktyczne egzaminów OSCE, które są już integralną częścią systemu edukacji w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Projekt DOMINOS, którego koordynatorką jest dr n. farm. Monika Franczak-Rogowska z Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 290 tys. euro w ramach unijnego programu Erasmus+ na lata 2022–2024. W przedsięwzięciu uczestniczą także: Université de Paris (Francja, KU Leuven (Belgia), Univerza v Ljubljani (Słowenia), Università degli Studi di Roma „La Sapienza” (Włochy), Humboldt-Universität (Niemcy). W składzie polskiego zespołu znajdują się nie tylko pracownicy Wydziału Farmaceutycznego WUM, ale także innych jednostek uczelni działających w obszarze edukacji medycznej i jakości kształcenia.

Każda z uczelni partnerskich będzie miała dostęp do platformy w dwóch językach: angielskim i narodowym. Istotne są także długofalowe korzyści programu, wśród których należy wymienić umiędzynarodowienie uczelni, szeroko zakrojoną współpracę interkontynentalną, dostęp do nowych narzędzi wspomagających rozwój kompetencji i umiejętności praktycznych tak istotnych w zawodach medycznych, a także perspektywę udostępnienia stworzonej platformy innym uczelniom medycznym w kraju, a następnie także w Europie.

MK, źródło: WUM

Dyskusja (0 komentarzy)