Aktualności
Życie akademickie
15 Czerwca
Źródło: Facebook/UJK
Opublikowano: 2022-06-15

Wybitna polska patomorfolog doktorem honoris causa UJK

Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, wybitna polska uczona w zakresie patomorfologii i diagnostyki patamorfologicznej oraz onkologicznej, została doktorem honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To 19 osoba wyróżniona najwyższą godnością akademicką przez świętokrzyską uczelnię.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się 14 czerwca. Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer jest pierwszym patomorfologiem z tytułem doktora honoris causa UJK. Doceniono ją m.in. za zaangażowanie w utworzenie Zakładu Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Patomorfolog to specjalista, który niewiele mówi, a pacjenci niewiele o nim wiedzą. Zawsze jest w cieniu chirurga czy onkologa, z dala od zgiełku przychodni, oddziału, kliniki, pochylony nad mikroskopem w laboratorium. Współczesna patomorfologia określana jest jako „GPS onkologii”, a patomorfolog kieruje ręką chirurga, a wręcz jego myśleniem klinicysty, onkologa – powiedziała prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, odbierając dyplom.

Jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, wybitnym polskim patomorfologiem, współautorem wielu ważnych wytycznych i rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów. Przez dużą część swojego zawodowego życia była związana z Zakładem Patologii Instytutu Onkologii w Warszawie, wnosząc olbrzymi wkład w rozwój naukowy i kształcenie wysokospecjalistycznej kadry polskich patomorfologów i onkologów. Jako wykładowca na kursach CMKP i Centrum Onkologii kształciła pokolenia lekarzy specjalizujących się w patomorfologii oraz onkologii. Od roku 2004 jest kierownikiem Zakładu Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, a od trzech lat – wykładowcą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Była promotorem czterech obronionych prac doktorskich.

Jej działalność badawczo-dydaktyczna i organizatorska związana jest również z Zakładem Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Collegium Medicum UJK, w którym pracowała w latach 2012–2019. Jako kierownik Zakładu wniosła istotny wkład w postęp badań naukowych oraz w organizację, planowanie i realizację dydaktyki. Znana jest w Polsce i poza granicami z planowania badań, opracowywania i wdrażania nowatorskich metod terapii nowotworów układu pokarmowego, czerniaka skóry, nowotworów tarczycy, nowotworów trzonu macicy i nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie. Specjalne badania prowadziła w zakresie wykorzystania technik immunohistochemicznych i badań molekularnych w diagnostyce nowotworów litych. Nowoczesne badania immunohistochemiczne i molekularne czynników predykcyjnych, które wdrażała, stały się ważną częścią współczesnej diagnostyki chorych na nowotwory.

Jest autorką lub współautorką 301 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach i monografiach naukowych z łącznym IF = 462,342 i MEiN = 5196 pkt, a także kilkudziesięciu wystąpień i komunikatów zjazdowych. Liczba cytowań wynosi 3334, indeks Hirscha 27.

Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Patologów, Advisory Council ESP, European Society of Pathology, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, European Neuroendocrine Tumor Society, Rady Ekspertów Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

MK, źródło: UJK

Dyskusja (0 komentarzy)