Aktualności
Życie akademickie
06 Grudnia
Fot. Mirosław Kaźmierczak
Opublikowano: 2023-12-06

Wybitny archeolog doktorem honoris causa UW

Prof. Freiherr Claus von Carnap-Bornheim, badacz problematyki okresu rzymskiego, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 5 grudnia w Pałacu Kazimierzowskim.

Prof. Freiherr Claus von Carnap-Bornheim specjalizuje się w archeologii środkowej i północnej Europy pierwszego tysiąclecia po Chrystusie. W prowadzonych badaniach naukowiec koncentruje się głównie na trzech zasadniczych kwestiach: uzbrojeniu społeczności barbarzyńskich, miejscach ofiarnych w skandynawskich konfliktach zbrojnych pierwszych wieków po Chrystusie i zagadnieniach związanych z identyfikacją elit plemiennych tego czasu. Analizował m.in. dyferencjację społeczną oraz kształtowanie się barbarzyńskich elit (pochówek króla Childeryka I, groby okazałe z Mušov), problematykę konfliktów i pól bitewnych (Kalkriese – miejsce klęski Warusa w Lesie Teutoburskim w 9 roku), jak również centra i peryferie kulturowe. W ostatnim czasie badał m.in. emporium z okresu wikińskiego w Haithabu i Danewerk – system średniowiecznych umocnień bagiennych w poprzek Półwyspu Jutlandzkiego. Dzięki staraniom archeologa Haithabu i Danewerk zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wyróżniony przez UW naukowiec ukończył studia na Uniwersytecie Filipa w Marburgu. Jest związany z instytucjami naukowymi, muzealnymi i konserwatorskimi kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Od 2009 roku pełni funkcję dyrektora państwowej Fundacji Muzeów Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn na Zamku Gottorf.

Jednym z jego największych sukcesów jest stworzenie i kierowanie Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej. Jednostka prowadzi badania w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej – od epoki kamienia po średniowiecze. Ośrodek współpracuje również z polskimi archeologami, w tym z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. Badacze z obu instytucji zaangażowani byli w realizację projektów naukowych dotyczących m.in. naśladownictw rzymskich medalionów czy znalezisk monet rzymskich z cmentarzysk sambijskich. Rezultatem badań były m.in. wspólne publikacje. W ramach wymiany akademickiej prof. Freiherr Claus von Carnap-Bornheim gościł wielu pracowników UW, jak również studentów i doktorantów.

Archeolog jest badaczem cenionym na arenie międzynarodowej. Za swoje zasługi dla nauki został odznaczony m.in. Orderem Rycerskim Nordstjern przez Króla Szwecji Karola XVI Gustawa, Orderem Rycerskim Danebrog przez Królową Danii Małgorzatę II czy Krzyżem Zasługi pierwszej klasy przez prezydenta Niemiec. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)