Aktualności
Życie akademickie
28 Grudnia
Źródło: www.ump.edu.pl
Opublikowano: 2022-12-28

Wybitny chirurg naczyniowy doktorem honoris causa UMP

Prof. dr hab. Arkadiusz Jawień otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w połowie grudnia w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego.

Najwyższą godność akademicką przyznano wybitnemu chirurgowi naczyniowemu w uznaniu jego dokonań na polu naukowym, klinicznym oraz dydaktycznym. Przyczynił się m.in. do powstania dedykowanego chirurgii naczyń towarzystwa naukowego w kraju (Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej), zostając później także jego prezesem. W kadencji 2014–2015 pełnił funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Był także członkiem-założycielem Europejskiego Forum Żylnego oraz jego prezydentem, jak również działaczem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Jako absolwent poznańskiej uczelni, stale współpracuje z jej naukowcami (głównie z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii) w zakresie przygotowywania recenzji prac doktorskich, sporządzanych opinii i ekspertyz, wytycznych i podręczników do chirurgii naczyniowej czy flebologii, wygłaszanych wykładów na zaproszenie, wspólnie organizowanych konferencji naukowych. Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK.

W wygłoszonej przez prof. dr. hab. Zbigniewa Krasińskiego laudacji, przedstawiono prof. dr. hab. Arkadiusza Jawienia jako najbardziej rozpoznawalnego polskiego chirurga naczyniowego na świecie, który uczynił Klinikę Chirurgii Naczyń i Angiologii w Bydgoszczy jednym z wiodących ośrodków klinicznych w zakresie chirurgii naczyniowej w kraju. Na dorobek naukowy nowego doktora honoris causa składa się blisko 630 publikacji, cytowanych ponad 3 tys. razy. W trakcie rozwoju swojej drogi naukowej prof. Jawień uczestniczył w licznych ważnych stażach naukowych w zagranicznych ośrodkach klinicznych, co pozwoliło mu na zdobycie ogromnej wiedzy i doświadczenia oraz zaowocowało możliwością wprowadzenia i rozwoju na gruncie polskim nowych technologii medycznych. Za przykład może służyć m.in. wprowadzenie techniki chirurgii laparoskopowej, badań epidemiologicznych w przewlekłej chorobie żylnej, coraz bardziej skutecznego małoinwazyjnego leczenia chorób naczyniowych, użycie stentgraftów brachowanych i fenestrowanych w regionie operacji tętniaków piersiowo-brzusznych. Z kolei w zakresie działań organizacyjnych utworzenie poradni leczenia ran przewlekłych oraz stworzenie modelu leczenia owrzodzeń żylnych goleni i stopy cukrzycowej stało się fundamentem systemu opieki nad chorymi z ranami przewlekłymi.

W uroczystym wykładzie laureat zaprezentował swoją drogę naukową i jej poznańskie początki, swoich mentorów i nauczycieli: prof. Adam Piskorza oraz prof. Zygmunta Mackiewicza, podkreślił także wagę i znaczenie staży zagranicznych, w których miał możliwość uczestniczyć i „podglądać” nowoczesne metody i technologie medyczne. Nawiązał do słynnej starożytnej Wieży Wiatrów i jednego z jej reliefów, symbolizujących Eurosa, Wiatr Wschodni, określanego mianem feralnego, chociaż niosącego ciepło i deszcz.

Dopełnieniem artystycznym uroczystości był występ kwartetu smyczkowego Artu’S KWARTET, który wykonał kompozycję utworów nawiązując w repertuarze do muzycznych pasji prof. Jawienia.

źródło: UMP

Dyskusja (0 komentarzy)