Aktualności
Życie akademickie
16 Września
Fot. Alicja Jaroszewska
Opublikowano: 2022-09-16

Wybitny inżynier jądrowy doktorem honoris causa UP w Lublinie

Prof. Sergio Orlandi, wybitny inżynier jądrowy, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystość odbyła się 15 września w Centrum Kongresowym UP.

Prof. Sergio Orlandi kieruje Działem Inżynierii Zakładowej w ITER (Międzynarodowym Eksperymentalnym Reaktorze Termonuklearnym). Główny obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje budowę i funkcjonowanie elektrowni jądrowych, w tym zarządzanie cyklem paliwowym, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, systemy wykorzystania wody chłodzącej oraz budowę urządzeń do zdalnej obsługi i zarządzaniem, likwidację odpadów. Obecnie zajmuje się również problemami badawczymi z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i sekwestracji ditlenku węgla z uwzględnieniem zapobiegania zmianom klimatu.

Prof. Hanna Smal podkreśliła w laudacji, że prof. Orlandi posiada bogate doświadczenie zdobyte w projektach, zakupie, montażu i uruchomieniu elektrowni jądrowych z rozszczepieniem i syntezą jądrową w różnych krajach świata. Szczególne umiejętności zdobył dzięki doświadczeniu po katastrofie w Czarnobylu, gdzie wdrożył Zintegrowany Zautomatyzowany System Zarządzania i Gospodarki Odpadami Płynnymi wywodzący się ze scenariusza przypadkowej katastroficznej awarii

Przeprowadził także nowatorskie badania nad metodologią wydłużania czasu życia elektrowni konwencjonalnych, a także planowania instalacji fuzji jądrowej. Doprecyzował również wymagania dotyczące systemów wykrywania wycieków dla różnych systemów i obszarów elektrowni, zmodernizował elektrownię jądrową Kozłoduj w Bułgarii (opracował innowacyjne systemy ochrony
przeciwpożarowej) oraz zmodernizował rosyjską elektrownię jądrową Nowoworoneż pod
względem odporności sejsmicznej – przedstawiała osiągnięcia prof. Orlandiego.

Nowy doktor honoris causa UP w Lublinie przedstawił wykład „Lot do technologii rozszczepienia jądrowego i syntezy jądrowej w perspektywie krótko-i średnioterminowej”, w którym przybliżył wyzwania, przed jakimi stoi jako Główny Inżynier w międzynarodowym projekcie ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Ten międzynarodowy program badawczy, skupiający 35 państw, ma na celu zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej. Głównym zadaniem jest budowa wielkiego tokomaka zdolnego kontrolować reakcję termojądrową. Tokomak powstaje w centrum badawczym Cadarache w pobliżu Marsylii, Pierwszy zapłon przewidywany jest na rok 2025 i każdorazowo ma podtrzymywać reakcję fuzyjną przez około 1000 sekund, osiągając moc 500–1100 MW. To drugi najdroższy program badawczy na świecie, po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

źródło: UP

Dyskusja (0 komentarzy)