Aktualności
Życie akademickie
10 Grudnia
Fot. Zbigniew Sulima
Opublikowano: 2021-12-10

Wybitny metrolog doktorem honoris causa AGH

Prof. Janusz Mroczka, wybitny metrolog, twórca polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej, odebrał 8 grudnia tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

O nadanie prof. Mroczce najwyższej godności akademickiej wnioskował Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Decyzja zapadła 30 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Senatu AGH. Uczonego uhonorowano za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze metrologii, a w szczególności matematyczne uwarunkowania problemu odwrotnego w złożonych pomiarach pośrednich, które stały się płaszczyzną wieloletniej, bliskiej współpracy z Akademią Górniczo‑Hutniczą, promując jej kadrę naukową i dydaktyczną w tym obszarze wiedzy, jednocześnie rozsławiając jej merytoryczne osiągnięcia w kraju i za granicą.

Profesor Janusz Mroczka to postać znana i niezwykle ceniona na całym świecie. Warto podkreślić, że pozostaje w stałym kontakcie z naszą uczelnią, a jego prace i metody miały istotny wpływ na rozwój badań prowadzonych w AGH, szczególnie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – powiedział na otwarcie uroczystości prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Laudację na cześć prof. Janusza Mroczki wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Gajda z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Prof. Janusza Mroczkę znam od prawie 30 lat. W kontaktach osobistych szczególną uwagę zwraca przestrzeganie przez niego wysokich standardów moralnych. Prawdomówność, odpowiedzialność, niezależność, wolność, niepodatność na naciski, bezwzględna zgodność słowa z czynem uczyniły go wzorcem etycznym w środowisku akademickim. Profesor stara się zaszczepiać te cnoty również swoim współpracownikom i wychowankom.

Laudator podkreślił także trwające już ponad 20 lat związki prof. Janusza Mroczki z AGH:

W tym okresie podejmował liczne działania na rzecz rozwoju naukowego uczelni, jej promocji w środowisku krajowym oraz rozwoju młodej kadry naukowej. Prof. Mroczka legitymuje się wybitną twórczością naukową i zasłużył się dla rozwoju nauki i wychowania młodych pokoleń uczonych. To, co tworzy, w pełni wkomponowuje się w dewizę Akademii Górniczo‑Hutniczej im. Stanisława Staszica: „Labore creata, labori et scientiae servio”.

Po ceremonii wręczenia pamiątkowego dyplomu oraz insygniów doktora honoris causa AGH głos zabrał laureat. Wygłosił przy tej okazji okolicznościowy wykład pt. „Oblicza sukcesu”.

Wykład dedykuję wszystkim tym, którzy osiągnęli już sukces, oraz tym, których to szczęście jeszcze nie spotkało, a mimo to są szczęśliwi – powiedział – Często w naszym życiu jesteśmy niezauważani, ignorowani, zapomniani, czujemy się kompletnie bez wartości. Ale to nieważne, bo nigdy nie tracimy naszej wartości (…) Ceną naszego życia nie jest to jak wyglądamy, ale co wiemy i co zrobiliśmy dla drugiego człowieka.

Profesor Janusz Mroczka jest wybitnym metrologiem, twórcą polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W 1976 r. ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, z którą związany jest zawodowo do dziś. W 1998 roku założył Katedrę Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej, którą nadal kieruje. Wcześniej, w latach 1991–1996, był dyrektorem Instytutu Metrologii Elektrycznej PWr. W tym roku uzyskał status professor magnus Politechniki Wrocławskiej.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą metodologii procesu poznawczego, algorytmizacji problemu odwrotnego, pomiarów pośrednich źle uwarunkowanych numerycznie, analizy spektralnej i polaryzacyjnej promieniowania rozproszonego w opisie właściwości układów dyspersyjnych, metodologii łączenia danych pomiarowych o różnej przestrzennej rozdzielczości z wykorzystaniem deterministycznych i stochastycznych metod przetwarzania (fuzja danych), wykorzystania reprezentacji czasowo-częstotliwościowych sygnałów w przetwarzaniu danych pomiarowych, opracowania metody momentów w analizie układów dyspersyjnych.

Jest autorem 449 publikacji (148 z listy filadelfijskiej), współautorem trzynastu książek (pięciu zagranicznych, ośmiu krajowych), ośmiu patentów (cztery wdrożenia). Dane bibliometryczne: Web of Science – cytowania 1606, h=26, Scopus – cytowania 1895, h=29, Google Scholar – cytowania 2401, h=31. Był realizatorem (kierownik lub główny wykonawca) 31 grantów (w tym siedmiu międzynarodowych).

W latach 2007–2015 przewodniczył Komitetowi Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Za jego kadencji, w 2014 r.,  komitet został oceniony jako najlepszy w strukturze PAN. Od 2013 do 2020 roku był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Należy także do wielu międzynarodowych organizacji, w tym SPIE – The International Society for Optical Engineering (od 1992 r.), International Technical Working Group on Penetrating Radiation, USA (od 1994 r.), Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1986 r.).

Doktorat honoris causa krakowskiej uczelni jest piątym przyznanym prof. Mroczce. Wcześniej został on wyróżniony przez: Politechnikę Lubelską (2014 r.), Politechnikę Opolską (2017 r.), Politechnikę Gdańską (2019 r.) oraz Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego (2019 r.).

MK, źródło: AGH, PWr

Dyskusja (0 komentarzy)