Aktualności
Życie akademickie
25 Maja
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2023-05-25

Wybitny socjolingwista i dialektolog doktorem honoris causa KUL

Profesor Peter Trudgill z Wielkiej Brytanii, jeden z najwybitniejszych na świecie socjolingwistów i dialektologów, odebrał 24 maja tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Nadając tytuł doktora honoris causa KUL, Senat uczelni zaznaczył w uchwale, że prof. Peter Trudgill jest uczonym światowej sławy, który „skierował badania nad dialektami na nowy tor, łącząc ją z socjolingiwstyką”. Określono go wielkim autorytetem, „niestrudzenie krzewiącym postawę wrażliwości na różnice językowe” i „upominającym się o godność i prawo osoby ludzkiej do wierności mowie wyniesionej z domu rodzinnego”.

Pasja i oddanie prof. Trudgilla sprawie równości językowej wykraczają daleko poza działalność akademicką, a jego bezprecedensowe zaangażowanie w promowanie świadomości językowej są nieustającym źródłem inspiracji – stwierdziła w laudacji prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik z Katedry Historii Języka Angielskiego i Translatoryki w Instytucie Językoznawstwa KUL.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski dodał, że dorobek prof. Petera Trudgilla jest imponujący, praca badawcze inspirujące, a dokonania naukowe mają wartość wzoru i dokumentu.

Jego prace nad językiem uświadamiają bowiem, jak niezwykły i złożony jest każdy, także ten z pozoru prosty, akt komunikacji, jak wiele fenomenów z przeszłości i teraźniejszości się w nim ujawnia – ocenił, przywołując słowa prof. Trudgilla o tym, że „język jest żywy, a przez to kruchy i wymagający troski i pielęgnacji, a także jak najdokładniejszego poznawania”.

Prof. Peter Trudgill, który po ceremonii wygłosił wykład pt. „Socjolingwistyka a sądy wartościujące w językoznawstwie”, urodził się 7 listopada 1943 r. w Norwich. Wykształcenie zdobył w King’s College w Cambridge i na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie w 1971 r. obronił doktorat z językoznawstwa na podstawie rozprawy, która była pierwszym studium dialektu miejskiego w Wielkiej Brytanii.

Jako językoznawcy zmuszeni jesteśmy do smutnej konstatacji, że w wielu współczesnych społeczeństwach panuje powszechny brak szacunku dla różnorodności językowej, który wydaje się najczęściej występować tam, gdzie można by się go najmniej spodziewać: wśród inteligencji, twórców kultury, dziennikarzy, polityków czy kręgów opiniotwórczych – mówił podczas wykładu.

Prof. Trudgill, który jest współtwórcą współczesnej dialektologii i socjolingwistyki, napisał blisko 50 książek i kilkaset artykułów naukowych. Jest członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń akademickich oraz komitetów naukowych, skupiających najznakomitszych światowych badaczy. Wykładał w ponad stu uniwersytetach na sześciu kontynentach, a całe życie zawodowe poświęcił nie tylko rozważaniom teoretycznym i wnikliwemu badaniu języka, lecz także aktywnemu propagowaniu koncepcji równości językowej.

W uznaniu jego zasług dla rozwoju językoznawstwa otrzymał wcześniej najwyższą godność akademicką sześciu uczelni: Uniwersytetu w Uppsali, Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich, Uniwersytetu La Trobe w Melbourne, Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Uniwersytetu Patras w Grecji i Uniwersytetu Murcii.

MK, źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)