Aktualności
Życie akademickie
20 Lutego
Fot. Mikołaj Kuras
Opublikowano: 2024-02-20

Wybitny urolog doktorem honoris causa UMK

Prof. Jerzy Bogdan Gajewski, wybitny urolog z Dalhousie University w kanadyjskim Halifaksie, odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżnienie przyznano naukowcowi w dowód uznania jego zasług dla rozwoju polskiej urologii.

O przyznaniu honorowego tytułu prof. Jerzemu Bohdanowi Gajewskiemu zdecydował w styczniu Senat UMK na podstawie wybitnego dorobku uczonego. Uroczystość wręczenia najwyższej godności akademickiej odbyła się 19 lutego, w dniu Święta UMK, które uczelnia celebruje zawsze w rocznicę urodzin swojego patrona.

Prof. Jerzy Bogdan Gajewski ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu (dziś Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego). W 1982 r. wyemigrował z rodziną do Kanady i od tego czasu związany jest z Kliniką Urologiczną Uniwersytetu Dalhousie w Halifax. W Katedrze Farmakologii i Urologii Uniwersytetu Dalhousie odbył dwuletni staż naukowy z neurourologii. Jest laureatem pierwszej nagrody za badania naukowe w dziedzinie neurourologii eksperymentalnej, przyznanej w 1984 r. przez Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (po raz pierwszy badaczowi kanadyjskiemu).

Od roku 1987 pracuje w Klinice Urologii Uniwersytetu Dalhousie. W latach 2000–2016 pracował również na stanowisku profesora w Katedrze Farmakologii Uniwersytetu Dalhousie. Obecnie ma stopień Professor Emeritus. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: neurogennych i czynnościowych zaburzeń dolnego odcinka układu moczowego, nietrzymania moczu, urodynamiki, zespołu bolesnego pęcherza i zaburzeń erekcji.

Profesor odegrał kluczową rolę w ustanowieniu jednego z dwóch pierwszych ośrodków neuromodulacji w Kanadzie (w 1994 r.). Był dyrektorem programu stypendialnego w urologii funkcjonalnej, uznawanego przez International Continence Society (jako oficjalne centrum szkoleniowe). Przeszkolił wielu krajowych i międzynarodowych stypendystów, w tym kilku stażystów z Polski. Za całokształt działalności na rzecz urologii w Nowej Szkocji w 2023 r. otrzymał Nova Scotia Senior Membership Award.

Opublikował 150 prac naukowych i rozdziałów w książkach naukowych, a także ponad 200 doniesień zjazdowych. Jest członkiem 21 organizacji naukowych: kanadyjskich i międzynarodowych, m.in. Kanadyjskiego Towarzystwa Urologicznego (CUA). którego był prezydentem (2009–2010). W roku 2010 był jednym z inicjatorów corocznej wymiany naukowo-szkoleniowej między Kanadyjskim i Europejskim Towarzystwem Urologicznym.

Za wkład w rozwój urologii kanadyjskiej przyznano mu w 2014 r. CUA Life Achievement Award. Przez następnych pięć lat był historykiem Kanadyjskiego Towarzystwa Urologicznego. Zorganizował muzeum historyczne w biurze CUA w Montrealu, stworzył też stronę internetową historii CUA. Za wkład w historię urologii w Kanadzie został odznaczony w 2018 r. CUA Golden Lithotrite Award.

Od 1989 r. jest członkiem International Continence Society (ICS). Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego stowarzyszenia. Jest autorem i współautorem wielu wytycznych ICS. Udziela się także w International Consultation on Incontinence – Research Society (ICI-RS), którego jest członkiem założycielem. Zakładał też International Neurourology Society (INUS). 

Od 1979 roku należy do Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest współautorem wytycznych dla stymulacji nerwów krzyżowych w leczeniu w Polsce dysfunkcji mikcyjnych. Za działalność na rzecz polskich pacjentów i polskiej urologii otrzymał tytuł Członka Honorowego PTU.

źródło: www.portal.umk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)