Aktualności
Życie akademickie
24 Stycznia
Źródło: Perspektywy
Opublikowano: 2022-01-24

Wybrano najlepszych studentów zagranicznych w Polsce

Tanzania, Ukraina, Sri Lanka i Chiny – z tych krajów pochodzą laureaci XII edycji konkursu INTERSTUDENT. Gala wręczenia nagród odbędzie się w marcu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, której gospodarzem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wskazuje laureatów spośród cudzoziemców kształcących się w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych. Warunkiem udziału jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna czy sportowa – oraz dobre wyniki w nauce i uczestnictwo w ciekawych projektach badawczych.

Chociaż w ostatnich dwóch latach to zadanie stało się trudniejsze, udało nam się pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach – podkreślają organizatorzy konkursu.

Kandydatów zgłaszali ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Kapituła wybrała osoby, których dokonania uznano za szczególnie warte wyróżnienia:

  • w kategorii studia licencjackie: Karen Nyakato Kyabega z Tanzanii, studentka III roku Undergraduate Programme in International Relations na Uniwersytecie Warszawskim

Przyjechała do Polski w 2018 roku. Od początku studiów jest jedną z najbardziej zaangażowanych anglojęzycznych studentek wśród społeczności skupionej wokół Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW. Bierze udział w wydarzeniach i projektach, w których może poszerzyć swoją wiedzę związaną z wielokulturowością i dialogiem międzykulturowym. Angażuje się w warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe skierowane do studentek i studentów zorganizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na UW, prowadzone przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej. Bierze udział w spotkaniach Polish Language Beginners Club – grupy studenckiej działającej w UCW, skupionej na nauce języka polskiego i wymianie międzykulturowej na UW. Uczestniczyła w projekcie Ferie Wielokulturowe – Multicultural Winter Break, podczas których polscy i zagraniczni studenci organizowali warsztaty z komunikacji międzykulturowej i metod pracy z dziećmi, po czym prowadzili autorskie zajęcia dla uczniów z mniejszych polskich miejscowości. Przygotowała stoisko i prezentowała kulturę Tanzanii podczas Miasteczka na Styku Kultur – Kultur Hot Spot UW, wydarzenia promującego wielokulturowość uczelni i skierowanego do społeczności akademickiej. Jest lektorką i członkinią społeczności młodzieżowej w St. Paul’s English Speaking Catholic Parish of Warsaw.

  • w kategorii studia magisterskie: Maksym Shcherbyuk z Ukrainy, absolwent Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Przyjechał do Katowic w 2015 roku. Został słuchaczem kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w języku polskim organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczył w zajęciach lektoratowych języka polskiego w grupie o najwyższym stopniu zaawansowania. Następnie podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przez 5 lat dał się poznać jako błyskotliwy, pracowity i ambitny młody człowiek. Był aktywny nie tylko na zajęciach, ale też jako przedstawiciel studentów w radzie wydziału. Pełnił kierownicze funkcje w kołach naukowych oraz był członkiem Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego UŚ. Dwukrotnie był reprezentantem Uniwersytetu Śląskiego w prestiżowym międzynarodowym konkursie Willem C. Vis Moot dla studentów prawa na świecie. Rokrocznie bierze w nim udział ponad 400 reprezentacji z blisko 80 krajów. W ramach konkursu studenci przygotowują w języku angielskim dwa obszerne pisma procesowe w imieniu powoda oraz pozwanego. Praca ta polega nie tylko na przygotowaniu trafnej argumentacji, ale również na wyszukaniu orzeczeń sądów krajowych i arbitrażowych, które zapadały w podobnych sprawach. W ub.r. został jednym z laureatów organizowanego na UŚ programu „Najlepszy Absolwent 2021”.

  • w kategorii studia doktoranckie: Peliyagodage Chathura Dineth Perera ze Sri Lanki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jest już na piątym semestrze studiów doktoranckich. Prowadzi projekty zarówno na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, jak i na University of Ruhuna w Sri Lance. We Wrocławiu organizuje warsztaty dla studentów, pomaga kolegom rozpoczynającym studia i pracę naukową, publikuje w prestiżowych czasopismach, bierze aktywny udział w konferencjach naukowych. Zaangażował się też w przygotowanie promocyjnego filmu UPWr. Otrzymał m.in. stypendium z programu STER, stypendium z programu POWER 3.5, grant na innowacyjny doktorat.

Nagrodę Specjalną przyznano Yiyu Chen z Chin, studentce IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pochodzi z Chin, gdzie skończyła polonistykę na Guangdong University of Foreign Studies w Guangzhou. Do Krakowa przyjechała w roku 2018. Yiyu nie studiuje prawa w języku obcym, dedykowanym dla studentów zagranicznych, ale po polsku, na kierunku, który nawet dla polskich studentów jest dużym wyzwaniem. Na trzecim roku studiów uzyskała prestiżowy grant w ramach POB Society of the Future z programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego, konkurując z polskimi i zagranicznymi studentami wszystkich kierunków UJ. W ramach projektu ukończyła szkołę letnią słynnej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego w Holandii oraz dwa kursy w Akademii Prawa Europejskiego w Niemczech. W tym roku reprezentuje UJ w międzynarodowym konkursie PAX Moot Court. Yiyu Chen aktywnie działa na rzecz  przybliżenia kultury chińskiej w Polsce. Pracuje jako wolontariuszka w Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ Instytut Konfucjusza w Krakowie. Prowadzi tu zajęcia z języka chińskiego, a także wspiera organizacyjnie działalność Instytutu w organizacji konkursów plastycznych dla dzieci, konkursów fotograficznych, koncertów i przedstawień.

Konkurs pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, organizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Partnerami są: KRASP, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

MK, źródło: Perspektywy

 

Karen Nyakato Kyabega
Maksym Shcherbyuk
Peliyagodage Chathura Dineth Perera
Yiyu Chen
Dyskusja (0 komentarzy)