Aktualności
Życie akademickie
15 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-15

Wybrano nowe władze SERMO

Lucyna Skwarko z Politechniki Warszawskiej została nową prezes Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Jej kadencja potrwa do 2026 roku.

Nowy Zarząd SERMO wybrano podczas Walnego Zebrania, które odbyło się pod koniec listopada w Łodzi. Nową prezes stowarzyszenia została Lucyna Skwarko z Politechniki Warszawskiej, która zastąpiła na tym stanowisku Kingę Studzińską-Pasiekę. Od 2012 r. kieruje Studium Języków Obcych PW. Jest absolwentką filologii germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012–2020 zasiadała w Senacie PW, była członkiem Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Działała w podzespole Senackiej Komisji ds. Kształcenia ds. utworzenia Roku Przygotowawczego dla obcokrajowców, kandydatów na studia Politechnice Warszawskiej. Prowadzony przez Studium Języków Obcych od 2015 roku „Foundation Year” cieszy się rosnącą z roku na rok popularnością.

Celem statutowym Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO jest integracja i wymiana doświadczeń i dobrych praktyk – zaznacza Lucyna Skwarko, nowa prezes SERMO. – Zadanie prezesa polega na podejmowaniu działań zmierzających do ujednolicania procedur, co sprzyja podnoszeniu jakości nauczania języków obcych na uczelniach. Bardzo ważnym zadaniem jest promowanie wspólnego Egzaminu ACERT oraz upowszechnienie akredytacji ośrodków języków obcych prowadzonej przez Komisję Akredytacyjną SERMO. Na mocy umowy podpisanej przez SERMO i KAUT posiadanie akredytacji SERMO premiowane jest dodatkowymi punktami przyznawanymi przez KAUT podczas akredytacji poszczególnych kierunków.

Do Zarządu weszły także: Joanna Patan z Politechniki Koszalińskiej (wiceprezes), Jolanta Wielgus z Politechniki Gdańskiej (sekretarz), Iwona Frankiewicz z Politechniki Wrocławskiej (skarbnik) i Mirosława Ropelewska z Politechniki Warszawskiej (specjalista ds. PR).

Ważnym zadaniem jest dla mnie zintegrowanie środowiska administracji ośrodków języków obcych, na wzór Forum Dziekanatów – podkreśla Ropelewska. – Możliwość wymiany stosowanych rozwiązań w obsłudze studentów i wymiany doświadczeń są bezcenne. Jako osoba odpowiedzialna za promocję będę realizować cele SERMO polegające na pozyskaniu nowych członków Stowarzyszenia.

SERMO to ogólnokrajowe stowarzyszenie zrzeszające kadrę kierowniczą ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem języków obcych. Za cel stawia sobie stworzenie organizacji integrującej oraz reprezentującej interesy lektorów na uczelniach. SERMO umożliwia dzielenie się doświadczeniem i dobrymi pomysłami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój umiejętności przydatnych w kierowaniu zespołem. Priorytetem stowarzyszenia jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych i wdrażanie dobrych praktyk. SERMO reprezentuje polskie ośrodki akademickie w międzynarodowej organizacji CercleS.

MK, źródło: PW

Nowa forma ewaluacji jakości kształcenia językowego w szkolnictwie wyższym

Dyskusja (0 komentarzy)