Aktualności
Życie akademickie
21 Września
Prof. Adam Tański, wykładowca na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT
Opublikowano: 2022-09-21

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT kończy 70 lat

Zjazd absolwentów, spotkania w katedrach, wspomnienia z czasów studiów, wydziałowe historie, a na stołach wyroby własnej produkcji – tak Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będzie świętował swoje 70 urodziny. Główne obchody jubileuszu zaplanowano na 23 września.

Wydział już od 70 lat kształci specjalistów w zakresie ichtiologii i akwakultury, technologii żywności i żywienia człowieka oraz mikrobiologii. Przez ten czas wypromowano ponad 10 tysięcy absolwentów, w tym 434 doktorów i 152 doktorów habilitowanych.

Wśród nich są obywatele Polski, ale również Wietnamu, Kostaryki, Wenezueli, Ekwadoru, Meksyku, Peru, Egiptu, Chile, Kanady, USA, Chorwacji oraz Ukrainy – wylicza prof. Krzysztof Formicki, dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.

Absolwenci i pracownicy naukowi wydziału wnieśli istotny wkład w rozwój nauki i gospodarki ogólnokrajowej i światowej. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska m.in. w przedsiębiorstwach hodowlanych, przetwórczych, w strukturach administracji państwowej, na uczelniach i w instytutach badawczych lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

Z Olsztyna do Szczecina

Początki wydziału sięgają 1951 roku, kiedy to powołano Wydział Rybacki na Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). W 1966 roku jednostkę przeniesiono do Szczecina i włączono ją w strukturę Wyższej Szkoły Rolniczej (późniejsza Akademia Rolnicza). Przez lata zmieniała swoją nazwę. Obecną przyjęła w 2002 roku. Pierwszym dziekanem był prof. Stanisław Sakowicz. Już na początku swojego istnienia wydział posiadał pełne uprawnienia akademickie w zakresie nauk przyrodniczych, a pod koniec ubiegłego wieku uzyskał również prawa w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Moja przygoda z wydziałem rozpoczęła się w 1966 roku. Byłam wśród ponad osiemdziesięciu studentów pierwszego roku na kierunku rybactwo na Wydziale Rybactwa Morskiego – „jedynym (jak głosiły informacje prasowe) takim wydziale na świecie na zachód od Związku Radzieckiego”. Specyfika tego kierunku, w tym możliwość odbywania morskich praktyk rybackich oraz dobrze płatnej pracy dla absolwentów, sprawiały, że rybactwo morskie w Szczecinie, jawiło się wtedy jako jeden z atrakcyjniejszych kierunków studiów – wspomina prof. dr hab. inż. Grażyna Daczkowska-Kozon.

Potencjał naukowo-badawczy

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa w ciągu 70 lat bardzo się rozwinął. Wyniki badań prowadzonych przez naukowców, zostały zawarte w tysiącach prac, opublikowanych m.in. w renomowanych czasopismach naukowych. Tylko na przestrzeni ostatnich pięciu lat wydział zrealizował 34 projekty naukowo-badawcze dotyczące m.in. innowacyjnych metod intensyfikacji produkcji ryb w stawach lub wzmacniania naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów, w tym wędrownych ryb łososiowatych oraz opracował 34 patenty m.in. na magnetyczną pułapkę do połowu raków, sterylizację przypraw, czy odskorupianie krewetek.

Naukowcy od lat pracują nad nowoczesnymi metodami wspomagania naturalnego rozrodu ryb, dzięki czemu będzie możliwa ochrona gatunków zagrożonych i cennych gospodarczo. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym powstają również innowacyjne techniki hodowli ryb w stawach, uwzględniające ekologiczne walory tych zbiorników – mówi prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Dodaje, że naukowcy z Zakładu Akwakultury przyczynili się do zdiagnozowania biologii i metod rozprzestrzeniania się wirusa Koi-Herpes-Virus (KHV), który jest wysoce niebezpieczny dla hodowli ryb karpiowatych w Polsce i Europie. Prace badaczy z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, umożliwiły m.in. ograniczenie strat finansowych wielu gospodarstw karpiowych, poprzez opracowanie metod zwalczania i zmniejszania szkodliwości wirusa. Ponadto, dzięki niwelowaniu strat finansowych hodowców, naukowcy przyczynili się do utrzymania miejsc pracy w sektorze hodowlanym. Badania nad KHV umożliwiły również opracowanie przez Komisję Europejską procedur diagnostyki KHV na terenie Unii Europejskiej.

Uroczyste obchody

W ramach obchodów jubileuszu zaplanowano wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, zwiedzanie Muzeum Ichtiologicznego, poczęstunek wyrobami własnej produkcji oraz spotkania absolwentów
w katedrach. Podczas uroczystości zostanie zaprezentowany również tom jubileuszowy poświęcony 70-leciu wydziału. Jubileusz Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa odbędzie się 23 września w Auli im. prof. Aleksandra Winnickiego przy ul. Kazimierza Królewicza 4. Początek uroczystości o godz. 10:00.

Mateusz Lipka, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)