Aktualności
Życie akademickie
15 Listopada
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2021-11-15

Prof. Wojciech Fendler o nowej klasie biomarkerów

Narzędziom diagnostycznym opartym o pomiar ilości drobnych cząsteczek RNA krążących we krwi będzie poświęcony kolejny wykład w serii „Nauka w Centrum”. W środę 17 listopada prelekcję online, w trakcie której będzie możliwość zadawania pytań, wygłosi prof. Wojciech Fendler. 

Badania nad biomarkerowym zastosowaniem mikroRNA w onkologii i radioterapii prof. Fendler rozpoczął w 2013 roku. Realizował je wspólnie z naukowcami z Harvard Medical School. Wykazał, że mikroRNA mogą stanowić efektywny i wyjątkowo szybki wskaźnik informujący o niedawnym narażeniu na wysokie dawki promieniowania jonizującego, co może warunkować dalszą terapię pacjenta. Kolejne jego badania rozwijają tę hipotezę, wskazując na zdolności predykcyjne mikroRNA krążących we krwi w przewidywaniu powikłań radioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów oraz poszukiwaniu testu pozwalającego na monitorowanie zdrowotnych skutków przewlekłego, niskodawkowego narażenia zawodowego.

Prof. Wojciech Fendler pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2020 roku otrzymał Nagrodę NCN w dziedzinie nauk o życiu za znaczące wyniki w badaniach nad mikroRNA jako biomarkerami przypadkowego narażenia na promieniowanie jonizujące oraz powikłań radioterapii. Opowie o nich podczas wykładu online pt. „MikroRNA w radioterapii – nadzieje, rozczarowania, zastosowania”, który odbędzie się 17 listopada o godz. 18:00. W trakcie prelekcji i po niej będzie możliwość zadawania pytań. Transmisja na kanale YouTube.

Wykład odbędzie się  ramach cyklu „Nauka w Centrum” organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do tej pory odbyły się dwie prelekcje – prof. Jakuba Growca i dr. Pawła Polkowskiego. Każda z nich zgromadziła ponad 4,5 tys. widzów. Do końca roku zaplanowano jeszcze trzy:

  • 1 grudnia – dr hab. Michał Tomza
  • 8 grudnia – dr hab. Sebastian Glatt
  • 15 grudnia – prof. Jonatan Gutman

MK

Dyskusja (0 komentarzy)