Aktualności
Życie akademickie
21 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-21

Wyłoniono stypendystów Programu Bekker NAWA

Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Tokijski, Instytut Maxa Plancka – to w tych między innymi ośrodkach swoje badania będą prowadzić stypendyści Programu Bekker NAWA. W IV edycji wyłoniono 176 laureatów.

Bekker NAWA jest jednym z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W czasie pobytów, trwających od 3 do 24 miesięcy, stypendyści będą mogli wspólnie z zagranicznymi uczonymi realizować projekty naukowe lub staże podoktorskie oraz rozwijać międzynarodową współpracę.

Dzięki stypendiom NAWA doktoranci i naukowcy mają możliwość wyjazdów badawczych do najlepszych uczelni i ośrodków naukowych na świecie. To wsparcie ich rozwoju zawodowego i przyczynienie się do wzmocnienia umiędzynarodowienia naszych uczelni i instytutów. Polscy naukowcy mogą pracować z najwybitniejszymi na świecie badaczami w danej dziedzinie i nawiązywać trwałe międzynarodowe kontakty – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Warto zaznaczyć, że rezultatem zagranicznych wyjazdów stypendystów Bekkera jest nie tylko zwiększenie ich widoczności na arenie międzynarodowej, ale również wykorzystywanie zdobytych doświadczeń oraz dobrych praktyk po powrocie do kraju.

W tegorocznej edycji Programu Bekker NAWA o stypendium ubiegało się 507 kandydatów. Spośród nich wyłoniono 176 laureatów, którzy wyjadą do ponad 30 krajów. Największa grupa naukowców planuje realizację projektów w ośrodkach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (36 osób), Niemczech (17) i Hiszpanii (14) oraz Wielkiej Brytanii (13). Badacze pojadą również m.in. do ośrodków w Australii, Belgii, Czechach, Szwecji, Japonii, ale także do Urugwaju czy Gruzji.

Wśród uczelni, w których stypendyści programu będą prowadzili badania naukowe, znalazły się tak prestiżowe uczelnie jak m.in. Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Tokijski, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Nowojorski czy Instytut Maxa Plancka.

Program Bekker NAWA otwarty jest dla naukowców i doktorantów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wśród tegorocznych stypendystów najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele nauk przyrodniczych (71 osób), następnie nauk inżynieryjnych i technicznych (40), nauk społecznych (26), nauk medycznych i o zdrowiu (18), nauk humanistycznych (17) oraz nauk rolniczych (4).

Program stypendialny im. Bekkera ma na celu wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy.

Prof. Mieczysław Bekker(1905–1989) to polski inżynier i naukowiec, twórca nowej specjalizacji naukowej terramechaniki oraz konstruktor pojazdu Lunar Roving Vehicle – rewolucyjnego łazika wykorzystywanego podczas lotów księżycowych programu Apollo. W 1956 roku wyjechał do USA. Pracował w Wojskowym Laboratorium Pojazdów Terenowych. Był profesorem University od Michigan w Ann Arbor, dyrektorem Instytutu Badań koncernu samochodowego General Motors w Santa Barbara. Wykładał na amerykańskich uczelniach technicznych, m.in. na: Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Illinois Institute of Technology. Został doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Uniwersytetu Carleton i Uniwersytetu w Bolonii. Prof. Bekker był konsultantem The National Academy of Sciences, a jego nazwisko zostało umieszczone w Alei Zasłużonych w Badaniach Kosmosu (Space Walk of Fame).

MK, źródło: NAWA

Lista stypendystów czwartej edycji Programu Bekker NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)