Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2017-02-08

Wynalazki na medal

Znamy już najlepszych młodych wynalazców laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”.

W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni w całej Polsce nadesłano 90 rozwiązań. Komisja przyznała 5 równorzędnych nagród głównych, 8 wyróżnień i 7 nagród specjalnych, które zostały ufundowane przez: prezesa Urzędu Patentowego RP, marszałka Województwa Świętokrzyskiego, prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX oraz rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Nagroda główna to udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Ponadto laureaci oraz wyróżnieni wezmą udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Najwięcej rozwiązań, bo aż 13, nadesłano z Politechniki Lubelskiej. Dużą kreatywnością wykazali się też studenci Politechniki Warszawskiej (9 wynalazków). Po 8 rozwiązań zgłosili studenci politechnik z Poznania i Kielc.

W siedmiu edycjach konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską zgłoszono 529 rozwiązań. Na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie nasi laureaci zdobyli aż 11 złotych, 11 srebrnych, 3 brązowe medale oraz 13 nagród specjalnych.

W tym roku Komisja Konkursowa miała trudne zadanie wyłonić laureatów spośród bardzo dużej liczby zgłoszeń. Każdy wynalazek to szereg innowacyjnych rozwiązań, a dopracowanie takiego projektu to dla młodych ludzi ogromne wyzwanie.

W ścisłej czołówce znaleźli się studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Lubelskiej, Rzeszowskiej, Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizacja i promocja VI i VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” oraz wynalazków zgłoszonych do konkursu finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2016 ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczanych na działalność upowszechniająca naukę”

Nagrody główne

Komisja Konkursowa doceniła wynalazek z Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii”, którego twórcą jest Sebastian Dawid Olędzki. Robot o proponowanej konstrukcji ma szczególnie duże możliwości wykonywania podwodnych prac inspekcyjnych i naprawczych przy jednostkach pływających i konstrukcjach morskich. Dzięki swojej budowie może operować zarówno na wodach morskich, jak i śródlądowych, stojących i płynących. Podwyższona zdolność do przenoszenia dodatkowego sprzętu pomiarowego, narzędzi, ładunków lub podnoszenia obiektów z dna owocuje możliwością zastosowania robota w wielu specjalistycznych aplikacjach. Działania te zarezerwowane były do tej pory dla nurków i dużych, kosztownych robotów. Wykorzystanie robota w niebezpiecznym środowisku pozwala na zmniejszenie lub eliminację zagrożeń, dzięki czemu nurkowie nie będą musieli narażać swojego życia podczas wykonywania prostych prac podwodnych.

Kolejnym laureatem jest Dariusz Zieliński z Politechniki Lubelskiej, współtwórca wynalazku „Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym”. Celem wynalazku jest poprawa komfortu cieplnego pasażerów w pojazdach z napędem elektrycznym poprzez zastosowanie układu magazynowania ciepła albo chłodu. Rozwiązanie ma na celu wydłużenie całkowitego zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym oraz osiągnięcie korzyści finansowych poprzez odzysk energii w trakcie hamowania i utrzymywania zdalnej prędkości podczas zjazdów z wzniesień. Wynalazek może częściowo zastąpić akumulatory elektrochemiczne, co może skutkować wydłużeniem projektowego czasu eksploatacji. Rozwiązanie opiera się na komponentach całkowicie biodegradowalnych, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Łukasz Kolman z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza został doceniony za „Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących”. Wynalazek w postaci laski może w znacznym stopniu wspomóc wszystkie osoby z wadami wzroku. Na froncie i po bokach końca laski znajdują się czujniki odbiciowe do skanowania wokół najbliższej przestrzeni. Wraz ze zbliżaniem się do przeszkody urządzenie informuje użytkownika sygnałem dźwiękowym. Sygnał jest szybszy im bliżej osoba znajdzie się przeszkody. Urządzenie pozwala w bardzo komfortowy i bezpieczny dla użytkownika sposób poruszać się w przestrzeni miejskiej lub we własnym domu. Mieści się w dłoni, jest lekkie i nie zajmuje dużo miejsca, jest wyposażone w zaawansowane moduły, które sprawiają, że ma ono znacznie większe zastosowanie i możliwości niż tradycyjna laska dla osób niewidomych i niedowidzących. Istnieje możliwość dalszego rozwoju projektu, można wyposażyć urządzenie w inne dodatkowe moduły dostosowane do indywidulnych potrzeb.

Wynalazek z Politechniki Świętokrzyskiej, „Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych”, współautorstwa Michała Skrzyniarza, będzie wykorzystywany do optymalizacji i sterowania procesu toczenia na obrabiarkach sterownych numerycznie. Praktyczne zastosowanie wynalazku w procesie produkcji pozwoli na identyfikację wielkości drgań występujących podczas toczenia wzdłużnego, która umożliwi redukcję wielkości drgań poprzez optymalizację parametrów procesu obróbki skrawaniem. Innowacyjną cechą opracowanego rozwiązania, która wyróżnia je na tle istniejących metod pomiaru przemieszczeń względnych podczas toczenia, jest to, że pomiar odbywa się jednocześnie w dwóch kierunkach: promieniowym, czyli równoległym do osi zamocowanego narzędzia, a także w kierunku prostopadłym do niego.

Wśród laureatów znaleźli się również Arkadiusz Szczepanek i Wojciech Żdżarski z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy są współautorami wynalazku „System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy”. Celem systemu jest chronienie kierowców przed zaśnięciem i spadkiem koncentracji w trakcie prowadzenia pojazdu na drogach. Total Car Rescue (TCR) to innowacyjny system bazujący na czterech ideowych filarach: kompleksowości, nieinwazyjności, intuicyjności i prewencji. Urządzenie można zamontować na szybie samochodu. Jego kluczowe cechy to matematyczne przewidywanie przyszłości i wieloetapowa personalizacja wyników, jak również całkowita niezależność od poczynań użytkownika. TCR nie wykrywa faktu zaśnięcia, lecz określa prawdopodobieństwo spadku koncentracji lub nadmiernego zmęczenia w najbliższym czasie – jest to możliwe dzięki konwersji 14 wielkości fizycznych (parametry biometryczne, aktywność kierowcy, oraz czynniki otoczenia) na język matematyki za pomocą autorskich algorytmów.

Wyróżnienia i nagrody specjalne

Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warstwa rozpoznająca epitop glutenu i jej otrzymywanie metodą wdrukowania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, oraz zastosowanie tej warstwy do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania glutenu występującego w zbożowych produktach spożywczych”. Współtwórcy: dr Piyush Sindhu Sharma, dr Krzysztof Noworyta, prof. Francis D’Souza, dr Bandi Venugopal, prof. Tiziana Benincori, Gulio Appoloni, prof. Włodzimierz Kutner. Dodatkowo nagroda specjalna Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Prochor, Justyna Wróblewska, Politechnika Białostocka, Mechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznego”. Współtwórca: dr inż. Roman Trochimczuk.

Wojciech Kłos, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Cykl wynalazków:

„Urządzenie do rehabilitacji ręki i przedramienia” oraz „Sposób rehabilita

cji ręki i przedramienia z wykorzystaniem urządzenia”. Współtwórca: dr inż. Jacek Stanisław Tutak.

Piotr Szyszka, Politechnika Wrocławska, „Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas”. Współtwórcy: dr inż. Tomasz Grzebyk, dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, prof. dr hab. inż. Jan A. Dziuban.

Krzysztof Kozik, Politechnika Lubelska. Cykl wynalazków: „Proteza ucha środkowego o zmiennej długości”. Współtwórcy: dr hab. inż. R. Rusinek, prof. dr hab. inż. J. Warmiński, dr hab. n. med. M. Szymański.

Radosław Żurowski, Łukasz Wierzbicki, Małgorzata Głuszek, Agnieszka Antosik, Anna Danelska, Marcin Kaczorowski, Mariusz Brzeziński, Tomasz Żmigrodzki, Politechnika Warszawska. Cykl wynalazków: „Masa ceramiczna o właściwościach dylatancyjnych i zastosowanie masy ceramicznej”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz, dr inż. Paweł Falkowski, dr inż. Mariusz Tryznowski, mgr inż. Ewa Bobryk, mgr inż. Mieczysław Szczygieł, mgr inż. Mieczysław Kryjak. Dodatkowo nagroda specjalna Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojciech Puzio, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Urządzenie do wspomagające komfortu i bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych”. Współtwórca: dr inż. Jacek S. Tutak.

Jeremiasz Koper, Politechnika Poznańska, „Sposób wytwarzania nanodendrytycznych cząstek srebra na implancie metalowym lub metalowo-ceramicznym, korzystnie tytanowym”. Współtwórcy: dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw., dr inż. Grzegorz Adamek. Dodatkowo nagroda specjalna od Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX.

Nagrody specjalne

Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX: Magdalena Malinowska, Politechnika Krakowska, „Nowa pochodna lupeolu”. Współtwórcy: dr inż. Elżbieta Sikora, prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski.

Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej: Hanna Orlikowska, Politechnika Wrocławska, „Sposób konwersji światła na energię mechaniczną”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz, dr Anna Monika Sobolewska, prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz.

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego: Tomasz Malinowski, Tomasz Fąs, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Cykl wynalazków: „Dwunożny robot kroczący zwłaszcza po schodach” oraz „Dwunożny robot kroczący”. Współtwórca: dr inż. Tadeusz Mikołajczyk.

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego: Daniel Krajcarz, Politechnika Świętokrzyska, „Aspirator do nosa”. Współtwórcy: dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk, mgr inż. Piotr Młynarczyk.

O Konkursie

Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca” to przedsięwzięcie budujące kulturę innowacyjności w środowisku akademickim. Jest organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Głównymi celami Konkursu są: aktywizacja środo

wiska akademickiego, zwłaszcza studentów w działalność badawczo-rozwojową; upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej; promocja i wsparcie w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony; zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

Konkurs „Student-Wynalazca” jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Dyskusja (0 komentarzy)