Aktualności
Życie akademickie
02 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-03-02

Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Absolwenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie okazali się najlepsi w poszczególnych kategoriach podczas wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Szczegółowe wyniki LEK-u przedstawiło Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Do egzaminu przystąpiło 3689 osób. Uzyskały średnio 131,5 pkt. Najlepszy rezultat to 175 punktów (Warszawski Uniwersytet Medyczny), a najgorszy – 28 punktów (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Wynik poniżej 56% osiągnęło 540 zdających, co oznacza, że jeśli nadal myślą o karierze lekarza będą musieli powtórzyć egzamin. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197, ponieważ trzy zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Po raz pierwszy LEK zdawały 392 osoby, z czego 252 (64,3%) z pozytywnym skutkiem. W tym gronie najlepszy średni wynik uzyskali absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (132,67 pkt.). Za nimi uplasowali się absolwenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (130,55 pkt.) i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (128,17 pkt.). Warto dodać, że wielkopolska uczelnia jako jedyna znalazła się w trójce najlepszych także w dwóch pozostałych kategoriach: lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach oraz ponad dwa lata temu – w obydwu zajęła 2. miejsce.

Lider ubiegłorocznej sesji wiosennej wśród debiutantów – Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – zanotował tym razem spadek aż na 8. miejsce (122,89 pkt.). Spośród 169 absolwentów uczelni zagranicznych, egzamin zdało 102. Ich średni wynik to 113,30 pkt. Jeszcze gorzej wypadli absolwenci studiów anglojęzycznych (93,06 pkt.), z których o sukcesie może mówić jedynie siedmiu na 32 zdających.

Do LEK przystąpiło 3141 osób, które studia ukończyły w ciągu ostatnich 2 lat. Zdało 2855 (prawie 91%). Tutaj, podobnie jak przed rokiem, na czele Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (143,61 pkt.). Na kolejnych miejscach: UMP (141,51 pkt.) i Warszawski Uniwersytet Medyczny (140,29 pkt.). Najsłabszy wynik uzyskali absolwenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (133,22 pkt.) oraz CM UMK w Bydgoszczy (132,99 pkt.). Tradycyjnie już powodów do dumy nie mają też absolwenci uczelni zagranicznych (uzyskali średnio 113,96 pkt., a zdało 55 z 95 osób) i studiów anglojęzycznych (średnia 103,34 pkt., zaliczyło 27 z 70 osób).

Wśród lekarzy, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu (546 przystępujących, zdało 54%) najlepsi okazali się absolwenci: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (122,20 pkt.), UMP (121,64 pkt.) i CM UJ (117,17 pkt.). Najsłabszy wynik osiągnęli absolwenci anglojęzyczni (97,42 pkt.), z których zdał ledwie co trzeci.

MK

Zbiorcze statystyki poszczególnych egzaminów

Dyskusja (0 komentarzy)