Aktualności
Życie akademickie
18 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-18

Wyniki naboru do projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”. Do realizacji skierowano 82 wnioski na łączną kwotę blisko 7,5 mln zł.

Celem projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. Dzięki zdobytym środkom będą oni mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej. Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!”, „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych.

W wyniku drugiego już naboru ofert 98 z nich zostało przekazanych do oceny merytorycznej Zespołowi EkspertówOstatecznie minister edukacji i nauki zatwierdził 82 wnioski na łączną kwotę 7,4 mln zł. Najwięcej beneficjentów reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie (10) i Politechnikę Warszawską (10) oraz Uniwersytet Warszawski (8). W sumie wyłoniono laureatów z 25 szkół wyższych.

Najwyższe dofinansowanie przyznano Politechnice Warszawskiej, która na budowę i rozwój bolidów wyścigowych: spalinowego oraz elektrycznego otrzymała 320 tys. zł. To również jeden z dwóch najwyżej ocenionych projektów, obok „Profilu klinicznego pacjentek pediatrycznych z zaburzeniami miesiączkowania na międzynarodowym warsztacie studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

Niewiele mniej – 300 tys. zł – przyznano studentom Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na przygotowanie i rywalizację w najbardziej istotnych konkursach międzynarodowych z zakresu fizyki oraz prezentację wyników prac na prestiżowych konferencjach naukowych. Z Politechnika Łódzka otrzymała 270 tys. zł na projekt „Wykorzystanie systemu autonomicznych robotów heterogenicznych w reagowaniu kryzysowym”.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

MK

Lista projektów rekomendowanych do finansowania w ramach projektu Najlepsi z najlepszych! 4.0

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)