Aktualności
Życie akademickie
26 Lipca
Na fot.: Adrian Czubak, wojewoda opolski, Anna Moskwa, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla, Wojciech Ślączka, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, Małgorzata Tudaj, starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Opublikowano: 2017-07-26

Wyższa żegluga śródlądowa

Porozumienie o współpracy między Akademią Morską w Szczecinie a Miastem Kędzierzyn-Koźle oraz powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim zostało podpisane 13 lipca 2017 r. w Opolu.

Na mocy podpisanego Listu Intencyjnego strony porozumienia przystępują do działań zmierzających do utworzenia wydziału zamiejscowego. Zadaniem nowej jednostki będzie kształcenie kadr na potrzeby żeglugi śródlądowej na poziomie wyższym, we współpracy z Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach swojej struktury Akademia Morska w Szczecinie zamierza także powołać tam Polskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Żeglugi Śródlądowej. Podjęcie tych działań pozwoli na zatrzymanie młodzieży – w szczególności absolwentów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej – która mogłaby kontynuować naukę na poziomie wyższym w Kędzierzynie-Koźlu. To też szansa dla młodzieży, by uzyskać atrakcyjny zawód już teraz mający ogromne perspektywy, które w najbliższych latach będą się rozszerzać z uwagi na rozwijający się rynek.

Wojewoda opolski Adrian Czubak podkreślał duże znaczenie rozwoju żeglugi śródlądowej dla regionu. Anna Moskwa – wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – zwróciła uwagę na to, jak bardzo potrzeba profesjonalnych kadr, które podejmą i obsłużą żeglugę na polskich wodach śródlądowych. – Żeby żegluga śródlądowa mogła istnieć, potrzebni są profesjonaliści – mówiła podczas spotkania w Opolu. – Już wkrótce młodzież z Opolszczyzny będzie mogła kształcić się w tym kierunku bez potrzeby wyjazdów do Szczecina czy Trójmiasta, a biorąc pod uwagę bogatą tradycję kędzierzyńskiego portu oraz działającej w mieście szkoły żeglugi śródlądowej, miasto może stać się znaczącym ośrodkiem edukacyjnym, kształcącym kadry dla całego kraju – dodała wiceminister Moskwa.

Nadchodzące zmiany w branży żeglugi śródlądowej wymagają unowocześnienia procesu kształcenia, tak aby studenci nabywali wiedzę zarówno jako operatorzy floty śródlądowej oraz jako menedżerowie. Często bowiem operator jest jednocześnie armatorem, który zarządza swoją flotą. Marynarz musi więc, oprócz posiadania uprawnień do pływania po wodach śródlądowych, umieć kierować swoją firmą. Dzięki kompleksowemu spojrzeniu, kierunek, który otwarty zostanie w wydziale zamiejscowym w Kędzierzynie-Koźlu, zyska innowacyjną formułę i będzie stanowił nową jakość na rynku edukacyjnym. – Zakładamy, że będziemy kształcić od 30 do 60 słuchaczy na roku, a co istotne, proces kształcenia będzie w całości oparty o międzynarodową konwencję STCW, co oznacza, że absolwent będzie w stanie podjąć pracę zarówno w żegludze śródlądowej, jak i morskiej – mówił podczas spotkania w Opolu rektor Akademii Morskiej Wojciech Ślączka. Pierwszy nabór uzależniony jest od formalności oraz późniejszych postępów prac. Realnym terminem wydaje się jednak już rok 2019.

Idea stworzenia ośrodków poza Szczecinem jest dyktowana tym, by jeszcze szerzej otworzyć się na armatorów i miejsca, w których operują. Liczne przedsiębiorstwa żeglugowe, stocznie oraz armatorzy śródlądowi działający w Kędzierzynie-Koźlu i regionie potrzebują wykwalifikowanych kadr, które wykształcą nowe ośrodki Akademii Morskiej. Powstaną one w oparciu o ścisłą współpracę z lokalnymi władzami, a przede wszystkim z Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Weronika Bulicz

Dyskusja (0 komentarzy)