Aktualności
Życie akademickie
29 Kwietnia
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-29

Wzorcowy mariaż nauki z biznesem

Program szkoleń dla studentów, a także staże i praktyki dla przyszłych inżynierów w ramach Laboratorium Kariery Salumanus – współpraca Politechniki Krakowskiej z jednym z liderów branży telekomunikacyjnej nabiera rumieńców.

Po przerwie spowodowanej pandemią jako pierwsi do sali szkoleniowej Salumanus wracają studenci kierunku informatyka stosowana, prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Podczas warsztatów, prowadzonych przez ekspertów firmy, nauczą się zaawansowanej konfiguracji przełączników sieciowych DCN. W planie jest omówienie m.in. mechanizmów bezpieczeństwa, loggingu i routingu. Salumanus proponuje udział w certyfikowanym szkoleniu, z którego skorzystało już ponad 400 profesjonalnych administratorów sieci.

Trudny czas pandemii na szczęście za nami i możemy wrócić do inicjatyw, które przynoszą wiele korzyści naszym studentom. Udział w szkoleniach, stażach i praktykach oferowanych przez firmę Salumanus da naszym wychowankom cenne umiejętności i wyróżni ich inżynierskie CV, gdy będą wchodzić na rynek pracy – przekonuje prof. Andrzej Białkiewicz, rektor PK.

Firma zapewnia opiekę doświadczonych trenerów oraz rozbudowane zaplecze testowe, które pozwala na stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistych. Sprzęt sieciowy DCN studenci znają już z laboratorium dydaktycznego, które działa od 2018 roku w Katedrze Informatyki Stosowanej WM. Zostało wyposażone m.in. w przełączniki sieciowe DCN klasy L3 Enterprise wraz z okablowaniem. W ramach współpracy inżynierowie firmy wygłaszają wykłady na temat zarządzania sieciami. Dodatkowo w tym roku akademickim eksperci uczestniczyli w konsultacjach programu kształcenia na kierunku informatyka stosowana.

Mieliśmy świadomość, że dobry plan studiów, czyli taki, który zapewni naszym absolwentom atrakcyjność na rynku pracy, musi być konsultowany z pracodawcami. Połączenie naszego akademickiego spojrzenia oraz doświadczenia i znajomości trendów rozwoju technologii informatycznych stosowanych we współczesnym przemyśle zaowocowało opracowaniem nowego planu studiów, który zapewni wykształcenie takich absolwentów, na których czekają pracodawcy – mówi dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, prof. PK, opiekun kierunku informatyka stosowana.

Studentów informatyki ze wszystkich wydziałów PK zainteresowanych tematem sieci i transmisji optycznej krakowska firma zachęca do udziału w Laboratorium Kariery Salumanus. To program praktyk i staży, w ramach których uczniowie techników lub studenci stają się członkami zespołów technicznych. Biorą udział w prawdziwych projektach i otrzymują wsparcie mentora. Najbardziej zaangażowani mają szansę na stałe zatrudnienie. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej https://kariera.salumanus.com/.

Kontakt z rynkiem pracy już w trakcie studiów daje studentom znakomitą szansę zmierzenia się z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Daje możliwość, by wykorzystać wybieralność przedmiotów do zaplanowania indywidualnej ścieżki studiów w taki sposób, by zwiększyć szanse na zdobycie wymarzonej pracy – podkreśla dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, prof. PK.

Salumanus dostarcza rozwiązania do budowy nowych i rozbudowy istniejących sieci telekomunikacyjnych. Od 20 lat specjalizuje się w optymalizacji transmisji danych i utrzymania sieci, zarówno pod względem możliwości, jakości, jak i kosztów. Oferuje zaawansowane wsparcie techniczne i szkoleniowe na każdym etapie projektu. Posiada własne laboratorium optyczne, w którym prowadzone są prace badawczo-rozwojowe.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)