Aktualności
Życie akademickie
20 Listopada
Opublikowano: 2017-11-20

Z ministrem prof. A. Bobko o przyszłości uczelni niepublicznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum pn. „Uczelnie niepubliczne w perspektywie Ustawy 2.0”, które odbędzie się 23 listopada 2017 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. dr hab. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem sympozjum jest podjęcie debaty na temat przyszłości uczelni niepublicznych w zaprezentowanym podczas obrad Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas spotkania przedstawiciele uczelni niepublicznych, wraz z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko, dyskutować będą nad projektowanym kształtem systemu szkolnictwa niepublicznego oraz nad ewentualnymi postulatami wynikającymi z praktyki funkcjonowania uczelni niepublicznych.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych przedmiotową problematyką, w szczególności rektorów i założycieli uczelni niepublicznych, jak również nauczycieli akademickich.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny: http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/uczelnie-niepubliczne-w-perspektywie-ustawy-2-0

Dyskusja (0 komentarzy)