Aktualności
Opublikowano: 2017-02-08

Zadba o doktorantów

Mgr Agata Pyrzyńska, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, została powołana na Rzecznika Praw Doktoranta działającego przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Zgodnie ze Statutem KRD, Rzecznik Praw Doktoranta jest organem stojącym na straży praw doktorantów określonych w przepisach prawa. Zadaniem Rzecznika jest ochrona praw doktorantów, badanie sygnałów o podejrzeniu ich naruszenia oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia naruszeń praw doktorantów. Rzecznik działa m.in. poprzez udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu szkolnictwa wyższego, podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych, monitorowanie stanu przestrzegania praw doktorantów, opracowywanie i wydawanie zaleceń w zakresie problemów związanych z przestrzeganiem praw doktorantów oraz przedstawianie informacji o problemach doktorantów opinii publicznej. Rzecznik realizuje swoje zadania przy wsparciu Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

Mgr Agata Pyrzyńska – prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Zastępca Rzecznika Praw Doktoranta w kadencji 2016. Członek Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta w latach 2014-2016 oraz członek Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów w latach 2015-2016. Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2017-2020 oraz Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UMK.

Mgr Agata Pyrzyńska aktywnie uczestniczy w życiu naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Societas et Ius”, koordynatorką projektu „Szkoła Wyborów” oraz organizatorem cyklicznej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”/”International Interdyscyplinary Scientific Symposium Challenges of modern electoral law”. Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce prawa wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej oraz na współczesnych problemach szkolnictwa wyższego.

Opr. CPiI UMK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Michał Gajda 08.02.2017 23:22

    Agata to bardzo oddana kwestiom doktoranckim i zaangażowana osoba. Rekomenduję współpracę! Cieszę się, że zdecydowała się podjąć to wyzwanie i cierpliwie czekam na kolejne sukcesy w walce o prawa doktorantów :) Powodzenia jeszcze raz Agata! :)