Aktualności
Życie akademickie
15 Lipca
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2022-07-15

Zagraniczni studenci na warsztatach z biomedycyny na KUL-u

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gości kilkunastu studentów z Włoch, Bośni, Turcji, Indii, Albanii i Ukrainy, którzy biorą udział w intensywnym programie warsztatów laboratoryjnych z zakresu biomedycyny. Ich pobyt w Polsce potrwa jeszcze tydzień.

Zagraniczni studenci przyjechali do Lublina 11 lipca w ramach projektu NAWA Spinaker. Inicjatywa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ma na celu umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Intensywny międzynarodowy program kształcenia to krótka (od 30 do 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy realizowana w formule np. szkoły letniej lub zimowej, kursów specjalistycznych, szkoleń czy wizyt studyjnych albo zaangażowania profesorów z zagranicy.

W lubelskiej uczelni grupa 18 studentów I stopnia z Włoch, Bośni, Turcji, Indii, Albanii i Ukrainy, pod opieką dr. Radosława Mencfela z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, bierze udział w intensywnym programie warsztatów z technik laboratoryjnych stosowanych w medycynie i monitoringu środowiska. Zapoznają się z hodowlą kultur komórkowych, metodami otrzymywania białek terapeutycznych, technikami monitoringu zasobów środowiskowych, gleby, wody. Poznają też dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe całego regionu. Zaplanowano bowiem wyjazdy terenowe do Poleskiego Parku Narodowego oraz Kazimierza Dolnego. Będą też zwiedzać zabytki i muzea Lublina oraz uczestniczyć w warsztatach o historii i kulturze Polski, w tym Lubelszczyzny, a także dialogu międzykulturowym.

Podsumowaniem ich pobytu na KUL będzie „Wieczór międzykulturowy”, który odbędzie się w piątek, 22 lipca, w Gmachu Głównym uczelni.

MK, źródło: KUL

 

Dyskusja (0 komentarzy)